Ala Lamo Se

ཨ་ལ་ལ་མོ།

Wonderful!

Group

Autoplay

ཉག་རོང་སྐོར་བྲོ།
ñagroŋ gordrǒ
(the third part of the song)

ཕོ་~བྲང་ དམར་~པོ་ དེ་~འདྲ་ སྐིད་~སྐིད།
po~drǎŋ már~bo dě~drà gyid~gyid
How happy! How lovely! This red part of the Potala
The Potala is mainly white, the white part was built at the time of Songtsen Gampo, during the seventh century. The red part, called ‘po-drǎŋ már-bo’, was not there before, and was built by the fifth Dalai Lama.

པཎ་~ཆེན་ ཡིད~བཞིན་ ནོར་~བུ་ ལ་~ འབུལ།
pan~qen yid~xín nor~bǔ la~ bùl
‘gyal-wa yid-xin nor-bu’, in general refers to the Dalai Lama, but here they say ‘Panchen Lama’.
bùl: to offer

ཡར་~ལ་ འབུལ་~རྒྱུ་ བསོད་~ནམས་ དར་~དཀར་ ཡིན།
yar~la bùl~gyú sòd~nam dǎr~gar yin
What I offer is a white ka-dag.
sòd-nam: that brings good fortune
When we meet somebody who is important, we offer a 'ka-dag'.

མར་~ལ་ གནང་~རྒྱུ་ བྱིན་~རླབས དངོས་~གྲུབ་ རེད།
mar~la náŋ~gyú jyĭn~láb ŋós~drǔb red
That which is given to me.
When I have offered something, they give me something, jyĭn-láb ŋós-drub red: it is the blessing of attainment

བསོད~ནམས་ དངོས་~གྲུབ་ རང་~གི་ ལུས་~ལ་ ཐོབ།
sòd~nam ŋós~drǔb raŋ~gĭ lus~la tob
sòd-nam: fortune
ŋós-drǔb: attainment
raŋ-gĭ lus-la tob: I received this blessing on my body

རང་~སེམས་ ཆུང་~ཆུང་ ཕ་~ཡུལ་ ཕོགས་~ལ་ནི་ ལོག་ ~ འགོ།
raŋ~sem quŋ~quŋ pa~yul qyog~lani log ~ drò
raŋ-sèm quŋ-quŋ: my small mind, that is, my desire
pa-yul qyog-la log-drò: is to return to my home.
In the dance, when we sing ‘sòd-nam ŋós-drǔb raŋ-gĭ lus-la tob’, we go forward; with ‘raŋ-sem quŋ-quŋ’ we go back a little and with ‘pa-yul qyog-la log-drò’ we turn around.
It is nice if you can remember these few words, you should not always depend on the book.

*****
ལི་ཐང་སྐོར་བྲོ།
li-taŋ gor-drǒ

དགུང་~ སྔོན་~པོ་ ཐང་~ ལ་~ ཡེ་~ ལྷུང་~ འདྲ་~ བོ།
gúŋ~ ŋòn~bo taŋ~ la~ ye~ lhuŋ~ drà~ bo
gúŋ: sky
ŋòn-bo: blue
taŋ-la: like something fallen on the earth
Because Lithang is a beautiful plain, a vast nomadic region. 

ཆགས་~ བཞག་~ན་ ལི་~ ཡུལ་ ཡེ་~ རྩྭ་~ ཐང་~ རེད།
qag~ zág~na li~ yul~ ye~ za~ taŋ~ red
qag-zág-na: if one thinks well
li-yul ye za-taŋ red: it is the plain of Lithang.

ར་~ ནོར་~ལུག་ འཕེལ་~བའི་~ཡེ་~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག
da~ nor~lug pèl~ vai~ ye~ dra~ xis~ xog
That brings good fortune, and develops and multiplies horses, sheep and yaks. Because they are all nomads and animals on this plain.

***

དགུང་~ སྐར་~ཚོགས་ ཐང་ ལ~ཡེ་~ བབས་ འདྲ་ བོ།
gúŋ~ gar~cog taŋ~ la~ ye~ bǎb~ drà~ bo
gúŋ-gar-cog: all the stars in the sky
taŋ-la ye-bǎb drà-bo: it seems like they have descended on the plain

ཆགས་~ བཞག་~ན་ འབྲོག་~པའི~ཡེ་~ ནོར་~ལུག་ རེད~ ཡ།
qag~ xág~na dròg~ bai~ ye~ nor~ lug~ red~ ya
qag-xág-na: if one thinks well
dròg-bai-ye nor-lug red: they are all the nomads’ animals, like sheep, horses, yaks, etc.

རྒྱུ་~ འབྱོར་པ་ རྒྱས་~པའི~ཡེ་~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག
gyú~ jyòr~ba gyás~ bai~ ye~ dra~ xis~ xog
That brings fortune so that all wealth increases.

*****

སེར་~ལྷང་~ལྷང་ ཉི་~མ་~ཡེ་~ ཤར་~འདྲ་ བོ།
ser~ lhaŋ~lhaŋ ñi~ ma~ ye~ xar~ drà~ bo
ser: yellow
lhaŋ-lhaŋ ñi-ma-xar drà-bo: everything is yellow, it seems as if the sun has risen but the sun has not risen.

ཆོས་~ བསྟན་~པ་ དར་~བའི~ཡེ་~ ཞིང་~ས་ རེད།
qos~ dan~ba dǎr~vai ye~ xĭŋ~ sa~ red
It is a place where the Dharma develops, because there are monasteries, all covered in gold. Lithang monastery is huge.

སྐིད་~ བླ་~སློབ་ འཛོམས་~པའི་~ཡེ་~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག།
gyid~ lá~lób zòm~ bai~ ye~ dra~ xis~ xog
gyid lá-lob: it brings fortune, so that the master and students happily meet
zòm-bai: they are always there and meet, they do not separate.

Then it repeats the verse about the monasteries twice.
ཨ་ལ་ལ་མོ་སེ།
a-la la-mo-se
Wonderful!

  འདུས་ཚོགས།

  dùs-cog

ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ།

a~la   la~mo la~  ă~se,

Wonderful,

    ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ།

    a~la   la~mo la~  ă~se,

    Wonderful,

        ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ས་ རེད~ འེག 

        a~la   la~mo   lú~yáŋ    len~sa    red~ ěg~!

        Wonderful is the place for singing!

    ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ

    a~la   la~mo la~  ă~se,

    Wonderful,

        ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ

        a~la   la~mo la~  ă~se,

        Wonderful,

            ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ཞབས་~ བྲོ་~ འཁྲབ་~ ས་~ རེད།

            a~la   la~mo   xăb~drŏ    tràb~sa    red!

            Wonderful is the place for dancing!

ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ།

a~la   la~mo la~  ă~se,

Wonderful,

    ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ།

    a~la   la~mo la~  ă~se,

    Wonderful,

        ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ གླུ་~དབྱངས་ ལེན་~ས་ རེད~ འེག 

        a~la   la~mo   lú~yáŋ    len~sa    red~ ěg~!

        Wonderful is the place for singing!

    ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ

    a~la   la~mo la~  ă~se,

    Wonderful,

        ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ལ་~ འ་~སེ

        a~la   la~mo la~  ă~se,

        Wonderful,

            ཨ་~ལ་ ལ་~མོ་ ཞབས་~ བྲོ་~ འཁྲབ་~ ས་~ རེད།

            a~la   la~mo   xăb~drŏ    tràb~sa    red!

            Wonderful is the place for dancing!

འབའ་གཞས།
bà-xás
Song from Bathang

འབའ་~བ་ནི་ སྐྱིད་~པའི་ཐོག་ ~ལ    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

bà ~ bă ni gyid~bai   tog ~ la    sò~ ya-la-ni sò ~,

On top of the happiness of the people of Bathang,

    དབྱར་~གཅིག་ སྟོན་~ཐོག་ ཉིས་ ~རྩེགས          བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

    yár~jig don~tog ñis  ~ zeg    sò~ ya-la-ni sò ~!

    Are the joy of summer leisure and autumn harvest,

        དབྱར་ གཅིག་ སྟོན་ ཐོག་ ཉིས་ ~རྩེགས     བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

        yár~jig don~tog ñis  ~ zeg    sò~ ya-la-ni sò ~.

        Are the joy of summer leisure and autumn harvest!

དགོན་~པ་ནི་ ཆགས་~ས་ནི་ ཡག་ ~པོ    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

gón~ba ni   qag~sa  niăg ~ bo    sò~ ya-la-ni sò ~,

The site of the Gönpa is beautiful,

    ལྷ་~ཤིང་ ཤུག་~པས་ བསྐོར་ ~ཡོད    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

    lha~xiŋ   xug bas   gor ~ yod    sò~ ya-la-ni sò ~,

    Surrounded by divine cypresses,

        ལྷ་~ཤིང་ ཤུག་~པས་ བསྐོར་ ~ཡོད    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

        lha~xiŋ   xug~bas   gor ~ yod    sò~ ya-la-ni sò ~!

        Surrounded by divine cypresses!

ཤར་~ཕྱོགས་ནི་ སྤྲིན་~པ་ དཀར་ ~པོ    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

xar~gyogni   drin~ba   gar~ bo    sò~ ya-la-ni sò ~,

The white clouds in the east

    ལུ་~གུའི་ བལ་~ལས་ འཇམ་ ~སོང་      བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

    lu~gŭi   băl~las   jàm~ soŋ  sò~ ya-la-ni sò ~!

    Are fluffier than lamb’s wool,

        ལུ་~གུའི་ བལ་~ལས་ འཇམ་ ~སོང་   བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

        lug~gŭi   băl~las   jàm~ soŋ    sò~ ya-la-ni sò ~.

        Are fluffier than lamb’s wool!

ང་~ཚོ་ནི་ བསམ་~པ་ གཅིག་ ~ན    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

ŋa~co ni sàm~ba jig~na  sò~ ya-la-ni sò ~,

If we come to agreement,

    མི་~རེས་ གོས་~རེ་ དྲུབ་ ~ཆོག    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

    mi~res gŏs~re drŭb~ qog           sò~ ya-la-ni sò ~,

    We can each sew our own clothing,

        མི་~རེས་ གོས་~རེ་ དྲུབ་ ~ཆོག    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

        mi~res gŏs~re drŭb~ qog   sò~ ya-la-ni sò ~!

        We can each sew our own clothing!

ང་~ཚོ་ནི་ བསམ་~པ་ གཅིག་ ~ན     བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

ŋa~co ni sàm~ba jig~na    sò~ ya-la-ni sò ~,

If we come to agreement,

    མི་~རེས་ གོས་~རེ་ དྲུབ་ ~ཆོག    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

    mi~res gŏs~re drŭb~ qog    sò~ ya-la-ni sò ~,

    We can each sew our own clothing,

        མི་~རེས་ གོས་~རེ་ དྲུབ་ ~ཆོག    བསྭོ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ ~

        mi~res gŏs~re drŭb~ qog    sò~ ya-la-ni sò ~.

        We can each sew our own clothing!

ཉག་རོང་སྐོར་བྲོ།
ñag-roŋ gor-drŏ
Circle dance from Nyagrong

བསྭོ~ འོ་~ འོ་

sò~ ŏ~ŏ

ཕོ་~བྲང་ དམར་~པོ་ དེ་~འདྲ་ སྐྱིད་~སྐྱིད  ཨ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ~ འོ་~~

po~drăŋ   már~bo   dě~drà  gyid~gyid   a~ ya~la-ni sò~ŏ~~!

How nice is the Red Palace!

འོ་~ འོ་~ འོ་   པཎ་~ཆེན་ ཡིད~བཞིན་ ནོར་~བུ་ ལ་~འ འབུལ~ འུ~~~ 

ŏ~ ŏ~ ŏ   pan~qen  yid~xín  nor~bŭ  la~ ă  bùl~ ŭ~~~!

We make offerings to the Panchen, the Wish-Granting Jewel!

ཡར་~ལ་ འབུལ་~རྒྱུ་ བསོད་~ནམས་ དར་~དཀར་ ཡིན།

yar~la bùl~gyú  sòd~nam  dăr~gar yin.

What we offer is an auspicious white khatag.

འོ་~ འོ་ མར་~ལ་ གནང་~རྒྱུ་ བྱིན་~རླབས དངོས་~གྲུབ་ རེད ~ །

ŏ~ ŏ   mar~la  náŋ~gyú  jyĭn~láb  ŋós~drŭb  red~ .

What we receive are blessings and obtainments.

བསོད~ནམས་ དངོས་~གྲུབ་ རང་~གི་ ལུས་~ལ་ ཐོབ།  འོ་~ འོ་

sòd~nam  ŋós~drŭb  raŋ~gĭ  lus~la  tob,    ŏ~ ŏ.

In our bodies we obtain merits and realizations.

རང་~སེམས་ ཆུང་ ~ཆུང་ ཕ་~ཡུལ་ ཕྱོགས་~ལ་ ལོག་~ འོག~~~ འགྲོ།

raŋ~sem  quŋ ~quŋ  pa~yul  qyog~la  log~ ŏg~~~ drò.

Our humble desire is to return to the fatherland.

བསྭོ~ འོ་~ འོ་

sò~ ŏ~ ŏ

ཕོ་~བྲང་ དམར་~པོ་ དེ་~འདྲ་ སྐྱིད་~སྐྱིད  ཨ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ~ འོ་~~

po~drăŋ  már~bo  dě~drà  gyid~gyid    a~ ya~la~ ni sò~ŏ~~!

How nice is the Red Palace!

འོ་~ འོ་~ འོ་  པཎ་~ཆེན་ ཡིད~བཞིན་ ནོར་~བུ་ ལ་~འ འབུལ~ འུ~~~ 

ŏ~ ŏ~ŏ  pan~qen  yid~xín  nor~bŭ  la~ ă bùl~ ŭ~~~!

We make offerings to the Panchen, the Wish-Granting Jewel!

ཡར་~ལ་ འབུལ་~རྒྱུ་ བསོད་~ནམས་ དར་~དཀར་ ཡིན།

yar~la  bùl~gyú  sòd~nam  dăr~gar  yin.

What we offer is an auspicious white khatag.

འོ་~ འོ་ མར་~ལ་ གནང་~རྒྱུ་ བྱིན་~རླབས དངོས་~གྲུབ་ རེད ~ །

ŏ~ ŏ  mar~la  náŋ~gyú  yĭn~láb  ŋós~drŭb  red~.

What we receive are blessings and obtainments.

བསོད~ནམས་ དངོས་~གྲུབ་ རང་~གི་ ལུས་~ལ་ ཐོབ། འོ་~ འོ་

sòd~nam  ŋós~drŭb  raŋ~gĭ  lus~la  tob,    ŏ~ŏ.

In our bodies we obtain merits and realizations.

རང་~སེམས་ ཆུང་ ~ཆུང་ ཕ་~ཡུལ་ ཕྱོགས་~ལ་ ལོག་~ འོག~~~ འགྲོ།

raŋ~sem  quŋ ~quŋ  pa~yul  qyog~la   log~ ŏg~~~ drò.

Our humble desire is to return to the fatherland.

བསྭོ~ འོ་~ འོ་

sò~ ŏ~ ŏ

ཕོ་~བྲང་ དམར་~པོ་ དེ་~འདྲ་ སྐྱིད་~སྐྱིད  ཨ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ~ འོ་~~

po~drăŋ  már~bo  dě~drà  gyid~gyid    a~ ya~la-ni sò~ ŏ~~!

How nice is the Red Palace!

འོ་~ འོ་~ འོ་ པཎ་~ཆེན་ ཡིད~བཞིན་ ནོར་~བུ་ ལ་~འ འབུལ~ འུ~~~ 

ŏ~ ŏ~ ŏ    pan~qen  yid~xín  nor~bŭ  la~ ă  bùl~ ŭ~~~!

We make offerings to the Panchen, the Wish-Granting Jewel!

ཡར་~ལ་ འབུལ་~རྒྱུ་ བསོད་~ནམས་ དར་~དཀར་ ཡིན།

yar~la  bùl~gyú  sòd~nam  dăr~gar yin.

What we offer is an auspicious white khatag.

འོ་~ འོ་ མར་~ལ་ གནང་~རྒྱུ་ བྱིན་~རླབས དངོས་~གྲུབ་ རེད ~ །

ŏ~ ŏ  mar~la  náŋ~gyú   jyĭn~láb  ŋós~drŭb  red~ .

What we receive are blessings and obtainments.

བསོད~ནམས་ དངོས་~གྲུབ་ རང་~གི་ ལུས་~ལ་ ཐོབ། འོ་~ འོ་

sòd~nam   ŋós~drŭb  raŋ~gĭ   lus~la  tob,    ŏ~ ŏ.

In our bodies we obtain merits and realizations.

རང་~སེམས་ ཆུང་ ~ཆུང་ ཕ་~ཡུལ་ ཕྱོགས་~ལ་ ལོག་~ འོག~~~ འགྲོ།

raŋ~sem  quŋ ~quŋ  pa~yul  qyog~la  log~ ŏg~~~ drò.

Our humble desire is to return to the fatherland.

བསྭོ~ འོ་~ འོ་

sò~ ŏ~ ŏ

ཕོ་~བྲང་ དམར་~པོ་ དེ་~འདྲ་ སྐྱིད་~སྐྱིད  ཨ་~ ཡ་~ལ་ནི་ བསྭོ~ འོ་~~

po~drăŋ  már~bo  dě~drà  gyid~gyid    a~ ya~la-ni sò~ŏ~~!

How nice is the Red Palace!

འོ་~ འོ་~ འོ་ པཎ་~ཆེན་ ཡིད~བཞིན་ ནོར་~བུ་ ལ་~འ འབུལ~ འུ~~~ 

ŏ~ ŏ~ ŏ    pan~qen  yid~xín  nor~bŭ  la~ ă  bùl~ ŭ~~~!

We make offerings to the Panchen, the Wish-Granting Jewel!

ཡར་~ལ་ འབུལ་~རྒྱུ་ བསོད་~ནམས་ དར་~དཀར་ ཡིན།

yar~la  bùl~gyú  sòd~nam   dăr~gar yin.

What we offer is an auspicious white khatag.

འོ་~ འོ་ མར་~ལ་ གནང་~རྒྱུ་ བྱིན་~རླབས དངོས་~གྲུབ་ རེད ~ །

ŏ~ ŏ   mar~la  náŋ~gyú  jyĭn~láb  ŋós~drŭb  red~ .

What we receive are blessings and obtainments.

བསོད~ནམས་ དངོས་~གྲུབ་ རང་~གི་ ལུས་~ལ་ ཐོབ།  འོ་~ འོ་

sòd~nam  ŋós~drŭb  raŋ~gĭ  lus~la  tob,  ŏ~ ŏ.

In our bodies we obtain merits and realizations.

རང་~སེམས་ ཆུང་ ~ཆུང་ ཕ་~ཡུལ་ ཕྱོགས་~ལ་ ལོག་~ འོག~~~ འགྲོ།

raŋ~sem  quŋ ~quŋ  pa~yul  qyog~la  log~ ŏg~~~ drò.

Our humble desire is to return to the fatherland.

ལི་ཐང་སྐོར་བྲོ།
li-taŋ gor-drŏ
Circle dance from Lithang

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

དགུང་~ སྔོན་~པོ་ ཐང་~  ལ་~  ཡེ་~ ~ ལྷུང་~ འདྲ་~ བོ~ 

gúŋ~ ŋòn~bo   taŋ~ la~  ye~ ~  lhuŋ~ drà~  bo~ ~ ,

It seems as if the blue sky has fallen on the plain,

ཆགས་~ བཞག་~ན་ ལི་~  ཡུལ་ ཡེ་~ ~ རྩྭ་~  ཐང་~ རེད~ 

qag~ xág~na   li~ yul~  ye~ ~ za~ taŋ~ red~ ya.

But if you consider well, it’s the grasslands of the land of Lithang.

རྟ་~ ནོར་~ལུག་ འཕེལ་~བའི་~ ཡེ་~  ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

da~ nor~lug  pèl~ vai~  ye~ ~ dra~ xis~ xog~ ya!

May this be auspicious for increasing horses, yaks, and sheep!

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

དགུང་~ སྐར་~ཚོགས་ ཐང་~ ལ~  ཡེ་~ ~ བབས་ འདྲ་ བོ~ ~

gúŋ~ gar~cog  taŋ~ la~  ye~ ~ băb~ drà~  bo~ ~,

It seems as if the stars have descended on the plain,

ཆགས་~ བཞག་~ན་ འབྲོག་~ པའི~ ཡེ་~ ~ ནོར་~ལུག་ རེད~ 

qag~ xág~na  dròg~ bai~  ye~ ~ nor~ lug~ red~ ya.

But if you think well, they are the livestock of the nomads.

རྒྱུ་~ འབྱོར་པ་ རྒྱས་~ པའི~ ཡེ་~ ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

gyú~  jyòr~ba  gyás~ bai~ ye~ ~ dra~ xis~ xog~ ya!

May this be auspicious for increasing wealth!

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

སེར་~ ལྷང་~ལྷང་ ཉི་~ མ་~  ཡེ་~ ~ ཤར་~འདྲ་ བོ~ ~

ser~  lhaŋ~lhaŋ  ñi~ ma~ ye~ ~ xar~ drà~  bo~ ~,

It seems as if the yellow brilliant sun has arisen,

ཆོས་~ བསྟན་~པ་ དར་~ བའི~  ཡེ་~ ~ ཞིང་~ས་ རེད~ 

qos~  dan~ba dăr~vai ye~ ~ xĭŋ~ sa~  red~ ya.

But it’s the land where the Dharma teachings flourish.

སྐྱིད་~ བླ་~སློབ་ འཛོམས་~ པའི་~  ཡེ་~ ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

gyid~  lá~lób  zòm~ bai~  ye~ ~ dra~ xis~  xog~ ya.

May this be auspicious for making master and students assemble with joy!

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

དགུང་~ སྔོན་~པོ་ ཐང་~  ལ་~  ཡེ་~ ~ ལྷུང་~ འདྲ་~ བོ~ 

gúŋ~ ŋòn~bo  taŋ~ la~ ye~ ~  lhuŋ~ drà~  bo~ ~ ,

It seems as if the blue sky has fallen on the plain,

ཆགས་~ བཞག་~ན་ ལི་~  ཡུལ་ ཡེ་~  ~ རྩྭ་~  ཐང་~ རེད~ 

qag~ xág~na  li~ yul~ ye~ ~  za~ taŋ~  red~  ya.

But if you consider well, it’s the grasslands of the land of Lithang.

རྟ་~ ནོར་~ལུག་ འཕེལ་~བའི་~ ཡེ་~  ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

da~ nor~lug  pèl~ vai~  ye~ ~  dra~ xis~ xog~ ya!

May this be auspicious for increasing horses, yaks, and sheep!

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

དགུང་~ སྐར་~ཚོགས་ ཐང་~ ལ~  ཡེ་~ ~ བབས་ འདྲ་ བོ~ ~

gúŋ~ gar~cog  taŋ~ la~  ye~ ~ băb~ drà~  bo~ ~,

It seems as if the stars have descended on the plain,

ཆགས་~ བཞག་~ན་ འབྲོག་~ པའི~ ཡེ་~ ~ ནོར་~ལུག་ རེད~ 

qag~ xág~na  dròg~ bai~  ye~ ~  nor~ lug~  red~ ya.

But if you think well, they are the livestock of the nomads.

རྒྱུ་~ འབྱོར་པ་ རྒྱས་~ པའི~ ཡེ་~ ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

gyú~  jyòr~ba  gyás~ bai~  ye~ ~  dra~ xis~  xog~ ya!

May this be auspicious for increasing wealth!

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

སེར་~ ལྷང་~ལྷང་ ཉི་~ མ་~  ཡེ་~ ~ ཤར་~འདྲ་ བོ~ ~

ser~  lhaŋ~lhaŋ  ñi~ ma~  ye~ ~  xar~ drà~  bo~ ~,

It seems as if the yellow brilliant sun has arisen,

ཆོས་~ བསྟན་~པ་ དར་~ བའི~  ཡེ་~ ~ ཞིང་~ས་ རེད~ 

qos~  dan~ba dăr~vai ye~ ~ xĭŋ~ sa~   red~ ya.

But it’s the land where the Dharma teachings flourish.

སྐྱིད་~ བླ་~སློབ་ འཛོམས་~ པའི་~  ཡེ་~ ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

gyid~  lá~lób   zòm~ bai~  ye~ ~ dra~ xis~  xog~ ya!

May this be auspicious for making master and students assemble with joy!

    ཡེ་~ ~ ~ ~

    ye~ ~ ~ ~

སེར་~ ལྷང་~ལྷང་ ཉི་~ མ་~  ཡེ་~ ~ ཤར་~འདྲ་ བོ~ ~

ser~  lhaŋ~lhaŋ  ñi~ ma~  ye~ ~  xar~ drà~  bo~ ~,

It seems as if the yellow brilliant sun has arisen,

ཆོས་~ བསྟན་~པ་ དར་~ བའི~  ཡེ་~ ~ ཞིང་~ས་ རེད~ 

qos~  dan~ba dăr~vai ye~ ~ xĭŋ~ sa~  red~ ya.

But it’s the land where the Dharma teachings flourish.

སྐྱིད་~ བླ་~སློབ་ འཛོམས་~ པའི་~  ཡེ་~ ~ བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~ 

gyid~  lá~lób  zòm~ bai~  ye~ ~  dra~ xis~ xog~ ya!

May this be auspicious for making master and students assemble with joy!

            བཀྲ་~ཤིས་ ཤོག~

                    dra~ xis~   xog~

                        May this be auspicious!