Bumo Madug

བུ་མོ་མ་འདུག

Girl, Don't Stay Idle!

Lhakyi

ལྷ་སྐྱིད།

Autoplay

བུ་མོ་མ་འདུག
bŭ-mo ma-dùg
Girl, Don’t Stay Idle!

                            ལྷ་སྐྱིད།

                                lha-gyid

བུ་~མོ་  འོ~~~~

bŭ~mo ŏ~~~

Girl,

        མ་~འ འདུག་~འུག ཡར་~འ ལ་~འ ལོངས~~~~~~

        ma~ă dùg~ŭg yar~ă la~ă loŋ~~~~~~

        Don’t stay idle, get up!

    བུ་~མོ་ འོ~~~~

    bŭ~mo ŏ~~~

    Girl,

        མ་~འ འདུག་~འུག ཡར་~འ ལ་~འ ལོངས~~~~~~

        ma~ă dùg~ŭg yar~ă la~ă loŋ~~~~~~

        Don’t stay idle, get up!

    ཤེས་~རིག་    མེ་~འེ་ཏོག་    སྐྱེད་~ཚལ་    དུ༑

    xes~rig   me~ě-dog gyed~cal dŭ༑

                                སྤྲོ་~བ་   ལ་~འ    ལ་~ཡེ   འེ~~~།

                                        dro~va la~ă  la~ye ě~~~༑

    In the fertile garden of culture

ཁྱོད་~འོད   དང་༑    འུ་~འུ   གཉིས་༑

kyod~ŏd dăŋ༑ hŭ~ŭ ñís༑

Let’s go, you and I,

    མདུན་~ལམ་    འཚོལ་~དུ་    འགྲོ~~~~

    dùn~lam còl~dŭ drò~~~~ 

    To find our way to the future.

        ཁྱོད་~འོད   དང་༑    འུ་~འུ   གཉིས་༑

        kyod~ŏd  dăŋ༑ hŭ~ŭ ñís༑

        Let’s go, you and I,

            མདུན་~ལམ་ འཚོལ་~དུ་ འགྲོ~~~~

            dùn~lam còl~dŭ drò~~~~ 

            To find our way to the future.

བུ་~མོ་  འོ~~~~

bŭ~mo  ŏ~~~

Girl,

        མ་~འ འདུག་~འུག ཡར་~འ ལ་~འ ལོངས~~~~~~

        ma~ă dùg~ŭg yar~ă la~ă loŋ~~~~~~

        Don’t stay idle, get up!

    བུ་~མོ་ འོ~~~~

    bŭ~mo ŏ~~~

    Girl,

        མ་~འ འདུག་~འུག ཡར་~འ ལ་~འ ལོངས~~~~~~

        ma~ă dùg~ŭg yar~ă la~ă loŋ~~~~~~

        Don’t stay idle, get up!

    རབ་~དཀར་    གངས་~འང་རི་     རྩེ་~མོ་    ནས༑

    rab~gar găŋ~ăŋ-ri ze~mo nas༑

                                སྤྲོ་~བ་ ལ་~འ ལ་~ཡེ  འེ~~~།

                                        dro~va la~ă la~ye ě~~~༑

    To the peak of the brilliant white snow mountain,

ཞི་~འི  བདེའི་༑    འཕྲིན་~འིན   བཟང་༑

xĭ~ĭ  déi༑ trìn~ĭn~ sáŋ༑

Let’s go sing

    གླུ་~རུ་ ལེན་~དུ་ འགྲོ ~  །

    lú~ru   len~dŭ   drò~~~~ 

    A message of peace!

        ཞི་~འི  བདེའི་༑    འཕྲིན་~འིན  བཟང་༑

        xĭ~ĭ   déi༑    trìn~ĭn~  sáŋ༑

        Let’s go sing

            གླུ་~རུ་     ལེན་~དུ་    འགྲོ ~  །

            lú~ru   len~dŭ   drò~~~~ 

            A message of peace!

བུ་~མོ་  འོ~~~~

bŭ~mo ŏ~~~

Girl,

        མ་~འ འདུག་~འུག ཡར་~འ ལ་~འ ལོངས~~~~~~

        ma~ă dùg~ŭg yar~ă la~ă loŋ~~~~~~

        Don’t stay idle, get up!

    བུ་~མོ་ འོ~~~~

    bŭ~mo ŏ~~~

    Girl,

        མ་~འ འདུག་~འུག ཡར་~འ ལ་~འ ལོངས~~~~~~

        ma~ă dùg~ŭg yar~ă la~ă loŋ~~~~~~

        Don’t stay idle, get up!

    མཐོ་~ཞིང་    ཡངས་~འང་་པའི་    འཇིག་~རྟེན་     འདིར༑

    tò~xiŋ yaŋ~ ăŋ-bai jìg~den dìr༑

                                སྤྲོ་~བ་   ལ་~འ    ལ་~ཡེ   འེ~~~།

                                        dro~va la~ă la~ye ě~~~ ༑

    In this high and vast region of the world

འདྲ་~   མཉམ་༑    འཚོ་~འོ  བར་༑

drà~ă ñám༑ cò~ŏ var༑

Let’s go and enjoy life

    ལོངས་~སུ་ སྤྱོད་~དུ་ འགྲོ~~~~ 

    loŋ~su  jyod~dŭ    drò~~~~ 

    Just like others do!

        འདྲ་~   མཉམ་༑    འཚོ་~འོ  བར་༑

        drà~ă ñám༑ cò~ŏ   var༑

        Let’s go and enjoy life

            ལོངས་~སུ་ སྤྱོད་~དུ་ འགྲོ~~~~

            loŋ~su  jyod~dŭ    drò~~~~ 

            Just like others do!

                འདྲ་~   མཉམ་~    འཚོ་~   བར་~

                drà~ă ñám༑ cò~ŏ   var༑

                Let’s go and enjoy life

                    ལོངས་~སུ་ སྤྱོད་~དུ་ འགྲོ ~  །

                        loŋ~su  jyod~dŭ    drò~~~~ ༑

                        Just like others do!