Bumoi Rewa

བུ་མོའི་རེ་བ།

Girl's Hope

Kamo Gyal

མཁའ་མོ་རྒྱལ།

Autoplay

བུ་མོའི་རེ་བ།
bǔ-moi re-va

    གཞས་ཚིག་    རྒན་གྱ་བསྟན་འཛིན།

    གཞས་གདངས་    རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

    གཞས་མ་        མཁའ་མོ་རྒྱལ།    ༼སེང་གེ་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭ།༽

    kà-mo gyál

བུ་~ ཆུང་~   བསམ་~པའི་   བསམ་~པའི་    དོན་~འགྲུབ།

bǔ~ quŋ~    sàm~bai   sàm~bai   dǒn~drùb

        ཀ་~ཁ་   ག་~ང་   མེད་~ན འ~

        ga~ka   gǎ~ŋa   med~na ǎ~,

    ཨ་~ ཁུས་~  བཤད་~པའི་   གཏམ་~རྒྱུད་   གཏམ་~རྒྱུད ~~

    a~ kus~   xàd~bai   dam~gyúd   dam~gyúd ~~,

            ནམ་~ཡང་  གོ་~ཐབས་   མི་~ནི་  མི་~འདུག~ ~

            nam~yaŋ   gǒ~tab   gǒ~tab  mi~dùg~ ~

བུ་~ ཆུང་~  བསམ་~པའི་   དོན་~འགྲུབ།

bǔ~ quŋ~    sàm~bai   dǒn~drùb,

        ཀ་~ཁ་   ག་~ང་    མེད་~ན འ~

        ga~ka   gǎ~ŋa   med~na ǎ~,

    བུ་~ ཆུང་~  བསམ་~པའི་   དོན་~འགྲུབ།

    bǔ~ quŋ~    sàm~bai   dǒn~drùb,

            ཀ་~ཁ་   ག་~ང་    མེད་~ན འ~

            ga~ka   gǎ~ŋa   med~na ǎ~,

        ཨ་~ ཁུས་~  བཤད་~པའི་   གཏམ་~རྒྱུད།

        a~ kus~  xàd~bai   dam~gyúd   dam~gyúd ~~,

                ནམ་~ཡང་   གོ་~ཐབས་  གོ་~ཐབས་  མི་~འདུག~ ~

                    nam~yaŋ   gǒ~tab   gǒ~tab  mi~dùg~

བུ་~ མོ་~   ཚེ་~རིང་  ཚེ་~རིང་  སྒྲོལ་~དཀར~ ~

bǔ~ mo~   ce~riŋ   ce~riŋ  dról~gar~ ~,

        Aཨེ་~ Bབི་   Cསི་~ Dཌི་   མེད་~ན འ~

        A~B   C~D   med~na ǎ~,

    ཕྱི་~ རོལ་~   འཇིག་~རྟེན་  འཇིག་~རྟེན་   སྐྱིད་~པོ།

    qyi~ rol~   jìg~den  jìg~den   gyid~bo,

            མཐོང་~བའི་   སྐལ་~བ་  སྐལ་~བ་   མི་~འདུག~ ~

            tòŋ~vai   gal~va  gal~va   mi~dùg~ ~

ད་~ དུང་~   ཚེ་~རིང་   སྒྲོལ་~དཀར།

dǎ~ dǔŋ~  ce~riŋ  dról~gar,

        Aཨེ་~ Bབི་   Cསི་~ Dཌི་   མེད་~ན འ~

        A~B   C~D   med~na ǎ~,

    ད་~ དུང་~   ཚེ་~རིང་   སྒྲོལ་~དཀར།

    dǎ~ dǔŋ~  ce~riŋ  dról~gar,

            Aཨེ་~ Bབི་   Cསི་~ Dཌི་   མེད་~ན འ~

            A~B   C~D   med~na ǎ~,

        ཕྱི་~ རོལ་~   འཇིག་~རྟེན་   སྐྱིད་~པོ འོ~

        qyi~ rol~   jìg~den  jìg~den   gyid~bo,

                མཐོང་~བའི་   སྐལ་~བ་  སྐལ་~བ་   མི་~འདུག~ ~

                tòŋ~vai   gal~va  gal~va   mi~dùg~ ~.

དགེ་~ རྒན་~   ཉི་~མ་   ཉི་~མ་   བཟང་~པོ འོ~~

gé~ gán~   ñi~ma   ñi~ma   sáŋ~bo ǒ~~

        སློབ་~གསོའི་   ཐབས་~ལམ་   མེད་~ན འ~~

        lòb~sòi   tab~lam   med~na ǎ~,

    སློབ་~ བུ་~   སྐར་~མའི་  སྐར་~མའི་   མི་~ཚེར~

    lòb~ bǔ~   gar~mai  gar~mii   mi~cer~,

            འོད་~སྣང་   འཕྲོ་~ཐབས་  འཕྲོ་~ཐབས་   མི་~འདུག~ ~

                hǒd~nàŋ   trò~tab   trò~tab   mi~dùg~ ~

དགེ་~ རྒན་~   ཉི་~མ་  བཟང་~པོ།

gé~ gán~   ñi~ma   sáŋ~bo,

        སློབ་~གསོའི་   ཐབས་~ལམ་   མེད་~ན འ~

        lòb~sòi   tab~lam   med~na ǎ~,

    དགེ་~ རྒན་~   ཉི་~མ་  བཟང་~པོ།

    gé~ gán~   ñi~ma   sáŋ~bo,

            སློབ་~གསོའི་   ཐབས་~ལམ་   མེད་~ན འ~

            lòb~sòi   tab~lam   med~na ǎ~,

        སློབ་~ བུ་~  སྐར་~མའི་    མི་~ཚེར~

        lòb~ bǔ~   gar~mai  gar~mi   mi~cer~,

                འོད་~སྣང་   འཕྲོ་~ཐབས་   འཕྲོ་~ཐབས་   མི་~འདུག~ ~

                hǒd~nàŋ   trò~tab   trò~tab   mi~dùg~ ~

དགེ་~ རྒན་~   ཉི་~མ་   བཟང་~པོ།

gé~ gán~   ñi~ma   sáŋ~bo,

        སློབ་~གསོའི་   ཐབས་~ལམ་   མེད་~ན འ~

        lòb~sòi   tab~lam   med~na ǎ~,

    དགེ་~ རྒན་~   ཉི་~མ་   བཟང་~པོ།

    gé~ gán~   ñi~ma   sáŋ~bo,

            སློབ་~གསོའི་   ཐབས་~ལམ་   མེད་~ན འ~

            lòb~sòi   tab~lam   med~na ǎ~,

        སློབ་~ བུ་~  སྐར་~མའི་    མི་~ཚེར།

        lòb~ bǔ~   gar~mai  gar~mi   mi~cer~,

                འོད་~སྣང་   འཕྲོ་~ཐབས་   འཕྲོ་~ཐབས་   མི་~འདུག~ ~

                hǒd~nàŋ   trò~tab   trò~tab   mi~dùg~ ~