Jeytrugtso

གཅེས་ཕྲུག་ཚོ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ།

Dear Children, Go to School!

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

གཅེས་ཕྲུག་ཚོ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ།
jes-trug-co lòb-drǎr drò
Dear Children, Go to School!

    གཞས་ཚིག་    གཙང་རིགས་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན།

    གཞས་མ་    ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

        ce-wáŋ lha-mo

    གཅེས་ཕྲུག་ཚོ་~   སློབ་~འོ  གྲྭར་~འ  འགྲོ~ འོ~ ནམ~རྒྱུན་ འུན~

    jes-trug co~   lòb~ǒ  drǎr~ǎ  drò~ ǒ~ nam~jún ǔn~!

    Dear children, go to school!

མི་~ རིགས་ བདེ་སྐྱིད~  འིག~ བསམ་~ འམ་ནས་~ སློབ་གྲྭར་~ འ~  འགྲོ~ འགྲོ~ 

mi-rig~ dé་-gyid~  ĭg~ sàm~ ǎm-nas~

Go to school thinking of the welfare of our ethnic group!

                                lòb-drǎr~ ǎ~  drò~ drò~!

    མི་~ཚེ~འི་  རིན་~ ཐང་~  བསམ་ནས་~ འས~  སློབ་གྲྭར་འགྲོ།

    mi~ce~i   rin~ taŋ~  sàm-nas~ ǎs~  lòb-drǎr-drò!

    Go to school thinking of the value of your life!

མི་~ འི་ལུས་~   དོན་མེད་~  འེ་~  མི་~ འི་བྱེད~  སློབ་གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ཡ་~ 

mi~ ĭ-lus~  dǒn-med~  ě~  mi~ ĭ-jyěd~

Go to school, do not waste this human life!

                                lòb~drǎr~ ǎ~   drò~ya~!

    མི་~འི་ཡི་  ཐ་མར་~ འ~ མི་~ འི་འདུག་   སློབ་གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ འགྲོ~ 

    mi~ĭ-yi  ta-mar~ ǎ~ mi~i-dùg

    Go to school so that you will not be the last in the human race!

                                lòb-drǎr~ ǎ~  drò~ drò~!

    གཅེས་ཕྲུག་ཚོ་~   སློབ་~འོ  གྲྭར་~  འགྲོ~ འོ~ སློབ་གྲར་~འགྲོ།

    jes-trug co~   lòb~ǒ  drǎr~ǎ  drò~ ǒ~ lòb-drǎr-drò!

    Dear children, go to school! Go to school!

རང་~ འང་རིགས་~   སྤུན་ཟླ་~ འ~  བསམ་~ འམ་ནས་  སློབ་གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ འོ~ཡ།

raŋ~ ǎŋ-rig~   bun-dá~ ǎ~  sàm~ ǎm-nas~

Go to school thinking of the people of our nation!

                                lòb-drǎr~ ǎ~  drò~ ǒ~ya~!

    རང་~ གི་~འི~  མདུན་~ ལམ་~  བསམ་ནས་~ འས~  སློབ་གྲྭར་འགྲོ།

    raŋ~gĭ~ĭ~  dùn~ lam~  sàm-nas~ ǎs~  lòb-drǎr-drò!

    Go to school thinking of your future!

རང་~ འང་ཉིད་~   བླུན་པོ་~ འོ~ མི་~ འི་བྱེད~  སློབ་~གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ཡ~

raŋ~ ǎŋ-ñid~   lún-bo~ ǒ~ mi~ ĭ-jyěd~

Go to school so that you will not remain uneducated!

                                lòb~drǎr~ ǎ~  drò~ya~!

    རང་~འང་གིས་  རང་ཉིད་~ འིད~ མི་~ འི་བརླག་   སློབ་~གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ འགྲོ~

    raŋ~ǎŋ-gĭs  raŋ ñid~ ĭd~ mi~ĭ-lág   lòb~drǎr~ ǎ~  drò~ drò~!

    Go to school so that you will not spoil yourself!

    གཅེས་ཕྲུག་ཚོ་~   སློབ་~འོ  གྲྭར་~  འགྲོ~ འོ~ སློབ་གྲར་~འགྲོ།

    jes-trug co~   lòb~ǒ  drǎr~ǎ  drò~ ǒ~ lòb-drǎr-drò!

    Dear children, go to school! Go to school!

ཕ་~ འ་མའི་~   དྲིན་ལན~ འན~  འཇལ་~ འལ་ཕྱིར་ སློབ་གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ འོ~འགྲོ།

pa~ ǎ-mai~   drĭn-lan~ ǎn~  jàl~ ǎl-qyir

Go to school so that you can repay your parents for their love and kindness!

                                lòb-drǎr~ ǎ~  drò~ ǒ~  drò~ !

    ཕ་~ཡུལ་~འུལ་~  འཛུགས་~ སྐྲུན་~  བསམ་ནས་~ འས~  སློབ་གྲྭར་འགྲོ།

    pa~yul~ǔl~  zùg~ drun~  sàm-nas~ ǎs~  lòb-drǎr-drò!

    Go to school thinking of the development of our country!

ཕ་~ འ་མའི་~   རིག་གཞུང་~  མི་~ འི་སྐྱུར་~  སློབ་~གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ཡ~

pa~ ǎ-mai~   rig-xúŋ~  mi~ ĭ-gyur~

Go to school, do not abandon the culture of your parents!

                                lòb~drǎr~ ǎ~  drò~ya~!

    ཕ་~ འ་ཡུལ་  རྗེས་ལུས་~ འུས~ མི་~ འི་བྱེད་ སློབ་~གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ འགྲོ~

    pa~ǎ-yul  jés-lus~ ǔs~ mi~ĭ-jyěd

    Go to school so that your fatherland will not be left behind!

                                lòb~drǎr~ ǎ~  drò~ drò~!

    གཅེས་ཕྲུག་ཚོ་~   སློབ་~འོ  གྲྭར་~འ   འགྲོ~ འོ~ ནམ~རྒྱུན་ འུན~

    jes-trug co~   lòb~ǒ  drǎr~ǎ  drò~ ǒ~ nam~jún ǔn~!

    Dear children, go to school!

མི་~ འིརིགས་ བདེ་སྐྱིད~  འིག~ བསམ་~ འམ་ནས་~  སློབ་གྲྭར་~ འ~  འགྲོ~ འགྲོ~

mi-ĭ-rig~ dé་-gyid~  ĭg~ sàm~ ǎm-nas~

Go to school thinking of the welfare of our ethnic group!

                                lòb-drǎr~ ǎ~  drò~ drò~!

    མི་~ཚེ~འི་  རིན་~ ཐང་~  བསམ་ནས་~ འས~ སློབ་གྲྭར་འགྲོ།

    mi~ce~i   rin~ taŋ~  sàm-nas~ ǎs~  lòb-drǎr-drò!

    Go to school thinking of the value of your life!

མི་~ འི་ལུས་~   དོན་མེད་~  འེ་~  མི་~ འི་བྱེད~ སློབ་~གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ཡ~

mi~ ĭ-lus~  dǒn-med~  ě~  mi~ ĭ-jyěd~

Go to school, do not waste this human life!

                                lòb~drǎr~ ǎ~   drò~ya~!

    མི་~འི་ཡི་  ཐ་མར་~ འ~ མི་~ འི་འདུག་ སློབ་~གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ འགྲོ~

    mi~ĭ-yi  ta-mar~ ǎ~ mi~i-dùg

    Go to school so that you will not be the last in the human race!

                                lòb~drǎr~ ǎ~   drò~ drò~!

    གཅེས་ཕྲུག་ཚོ་~   སློབ་~འོ  གྲྭར་~  འགྲོ~ འོ~ སློབ་གྲར་~འགྲོ།

    jes-trug co~   lòb~ǒ  drǎr~ǎ  drò~ ǒ~ lòb-drǎr-drò!

    Dear children, go to school! Go to school!

རང་~ འང་རིགས་~   སྤུན་ཟླ་~ འ~  བསམ་~ འམ་ནས་  སློབ་གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ འོ~ཡ།

raŋ~ ǎŋ-rig~   bun-dá~ ǎ~  sàm~ ǎm-nas~

Go to school thinking of the people of our nation!

                                lòb-drǎr~ ǎ~  drò~ ǒ~ya~!

    རང་~ གི་~འི~  མདུན་~ ལམ་~  བསམ་ནས་~ འས~  སློབ་གྲྭར་འགྲོ།

    raŋ~gĭ~ĭ~  dùn~ lam~  sàm-nas~ ǎs~  lòb-drǎr-drò!

    Go to school thinking of your future!

རང་~ འང་ཉིད་~   བླུན་པོ་~ འོ~ མི་~ འི་བྱེད~  སློབ་~གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ཡ~

raŋ~ ǎŋ-ñid~   lún-bo~ ǒ~ mi~ ĭ-jyěd~

Go to school so that you will not remain uneducated!

                                lòb~drǎr~ ǎ~  drò~ya~!

    རང་~འང་གིས་  རང་ཉིད་~ འིད~ མི་~ འི་བརླག་   སློབ་~གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ འགྲོ~

    raŋ~ǎŋ-gĭs  raŋ ñid~ ĭd~ mi~ĭ-lág   lòb~drǎr~ ǎ~  drò~ drò~!

    Go to school so that you will not remain uneducated!

    གཅེས་ཕྲུག་ཚོ་~   སློབ་~འོ  གྲྭར་~  འགྲོ~ འོ~ སློབ་གྲར་~འགྲོ།

    jes-trug co~   lòb~ǒ  drǎr~ǎ  drò~ ǒ~ lòb-drǎr-drò!

    Dear children, go to school! Go to school!

ཕ་~ འ་མའི་~   དྲིན་ལན~ འན~  འཇལ་~ འལ་ཕྱིར་  སློབ་གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ འོ~འགྲོ།

pa~ ǎ-mai~   drĭn-lan~ ǎn~  jàl~ ǎl-qyir

Go to school so that you can repay your parents for their love and kindness!

                                lòb-drǎr~ ǎ~  drò~ ŏ~drò!

    ཕ་~ཡུལ་~འུལ་~  འཛུགས་~ སྐྲུན་~  བསམ་ནས་~ འས~  སློབ་གྲྭར་འགྲོ།

    pa~yul~ǔl~  zùg~ drun~  sàm-nas~ ǎs~  lòb-drǎr-drò!

    Go to school thinking of the development of our country!

ཕ་~ འ་མའི་~   རིག་གཞུང་~  མི་~ འི་སྐྱུར་~  སློབ་~གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ཡ~

pa~ ǎ-mai~   rig-xúŋ~  mi~ ĭ-gyur~

Go to school, do not abandon the culture of your parents!

                                lòb~drǎr~ ǎ~  drò~ya~!

    ཕ་~ འ་ཡུལ་  རྗེས་ལུས་~ འུས~ མི་~ འི་བྱེད་  སློབ་~གྲྭར་~ འ~ འགྲོ~ འགྲོ~

     pa~ǎ-yul  jés-lus~ ǔs~ mi~ĭ-jyěd

    Go to school so that your fatherland will not be left behind!

                                lòb~drǎr~ ǎ~  drò~ drò~!