Lhagkar Nyinmo

ལྷག་སྐར་ཉིན་མོ།

On Wednesday, the Day of our Lama

Tsering Dolma

ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

ལྷག་སྐར་ཉིན་མོ།
lhag-gar ñin-mo
On Wednesday, the Day of our Lama

    གཞས་ཚིག་    སྨིན་ཕུར།

    ce-riŋ dról-ma

    གཞས་གདངས་    ལྷུན་འགྲུབ།

    གཞས་མ་    ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།

གཟའ་~ཡེ   ལྷག་~པ་   བླ་~མའི་ འི~  བླ་~གཟའ ཡེ~འེ ~ ~

zá~ye   lhag~ba   lá~mai ĭ~  lá~zá ye~ě ~ ~,

Wednesday is the “La” day of our Lama.

ཆོས་~འོས  བདུད་~རྩི་   སྩོལ་~རྒྱུ་  འུ~ སྒུག་~ཡོད  ཡེ~འེ ~ ~

qos~ǒs  dúd~zi   zol~gyú  ǔ~ gúg~yod ye~ě ~ ~.

We are awaiting the nectar of Dharma to be granted.

བོད་~འོད  གཞིས་~བྱེས་   འཛོམས་~རྒྱུ་  འུ~ སྒུག་~འུག ཡོད~ ཡེ~འེ ~ ~

bǒd~ǒd  xís~jyěs   zòm~gyú  ǔ~ gúg~ǔg yod~ ye~ě ~ ~,

We are awaiting the Tibetans within Tibet and abroad to meet.

གཟའ་~འ   ཁྱེད་~ཀྱི་   ཉི་~མ་  འ~ མི་~བརྗེད ཡེ~འེ ~ ~

zá~a   kyed~gyi   ñi~ma ǎ~  mi~jéd ye~ě ~ ~.

We don’t forget your day of the week.

    བོད་~འོད  གཞིས་~བྱེས་   འཛོམས་~རྒྱུ་  འུ~ སྒུག~འུག ཡོད~ ཡེ~འེ ~ ~

    bǒd~ǒd  xís~jyěs   zòm~gyú  ǔ~ gúg~ǔg yod~ ye~ě ~ ~,

    We are awaiting the Tibetans within Tibet and abroad to meet.

    གཟའ་~   ཁྱེད་~ཀྱི་   ཉི་~མ་ འ~  མི་~བརྗེད ཡེ~འེ ~ ~

    zá~a   kyed~gyi   ñi~ma ǎ~  mi~jéd ye~ě ~ ~.

    We don’t forget your day of the week.

གཟའ་~ཡེ   ལྷག་~པ་   བླ་~མའི་ འི~  བླ་~གཟའ ཡེ~འེ ~ ~

zá~ye   lhag~ba   lá~mai ĭ~  lá~zá ye~ě ~ ~,

Wednesday is the “La” day of our Lama.

སེམས་~འེམ   བསམ་~པ་   བཟང་~པོ་  འོ~  བསྒོམ་~དགོས ཡེ~འེ ~ ~

sem~ěm   sàm~ba   sáŋ~bo  ǒ~  góm~gós ye~ě ~ ~.

It is necessary to cultivate good intentions in our mind.

གཞན་~འན  སུ་~ལ་ ཕན་~པ་ འ~ བསྒྲུབ་~འུ དགོས~ ཡེ~འེ ~ ~

xán~ǎn   su~la   pan~ba ǎ~  drúb~ǔ  gós~ ye~ě~ ~

It is necessary to practice benefiting to others.

གཟའ་~   ཁྱེད་~ཀྱི་   ཉི་~མ་ འ~  མི་~བརྗེད ཡེ~འེ ~ ~

zá~a   kyed~gyi   ñi~ma ǎ~  mi~jéd ye~ě ~ ~.

We don’t forget your day of the week.

    གཞན་~འན    སུ་~ལ་   ཕན་~པ་ འ~  བསྒྲུབ་~འུ  དགོས~ ཡེ~འེ ~ ~

    xán~ǎn   su~la   pan~ba ǎ~  drúb~ǔ  gós~ ye~ě~ ~

    It is necessary to practice benefiting to others.

    གཟའ་~   ཁྱེད་~ཀྱི་   ཉི་~མ་ འ~  མི་~བརྗེད ཡེ~འེ ~ ~

    zá~a   kyed~gyi   ñi~ma ǎ~  mi~jéd ye~ě ~ ~.

    We don’t forget your day of the week.

གཟའ་~ཡེ   ལྷག་~པ་   བླ་~མའི་ འི~~  བླ་~གཟའ ཡེ~འེ ~ ~

zá~ye   lhag~ba   lá~mai ĭ~  lá~zá ye~ě ~ ~,

Wednesday is the “La” day of our Lama.

བོད་~འོད   ཆོལ་~གསུམ་   ཕ་~སྐད་  འད~ བཤད་~དགོས ཡེ~འེ ~ ~

bǒd~ǒd  qol~sùm  pa~gad  ǎd~ xàd~gós ye~ě ~ ~.

It is necessary for Tibetans of the three provinces to speak their fathers’ language.

བོད་~འོད  རང་~གི་   གོན་~པ་  འ~  གྱོན་~འོན   དགོས~ ཡེ~འེ ~ ~

bǒd~ǒd  raŋ~gĭ   gǒn~ba  ǎ~  gyǒn~ǒn   gós~ ye~ě~ ~,

It is necessary to wear traditional Tibetan clothes.

གཟའ་~   ཁྱེད་~ཀྱི་   ཉི་~མ་ འ~  མི་~བརྗེད ཡེ~འེ ~ ~

zá~ǎ   kyed~gyi   ñi~ma ǎ~  mi~jéd ye~ě ~ ~.

We don’t forget your day of the week.

    བོད་~འོད  རང་~གི་   གོན་~པ་  འ~  གྱོན་~འོན   དགོས~ ཡེ~འེ ~ ~

    bǒd~ǒd  raŋ~gĭ   gǒn~ba  ǎ~  gyǒn~ǒn   gós~ ye~ě~ ~,

    It is necessary to wear traditional Tibetan clothes.

    གཟའ་~   ཁྱེད་~ཀྱི་   ཉི་~མ་ འ~  མི་~བརྗེད ཡེ~འེ ~ ~

    zá~ǎ   kyed~gyi   ñi~ma ǎ~  mi~jéd ye~ě ~ ~.

    We don’t forget your day of the week.

        བོད་~འོད  རང་~གི་   གོན་~པ་  འ~  གྱོན་~འོན   དགོས~ ཡེ~འེ ~ ~

        bǒd~ǒd  raŋ~gĭ   gǒn~ba  ǎ~  gyǒn~ǒn   gós~ ye~ě~ ~,

        It is necessary to wear traditional Tibetan clothes.

        གཟའ་~   ཁྱེད་~ཀྱི་   ཉི་~མ་ འ~  མི་~བརྗེད ཡེ~འེ ~ ~

        zá~ǎ   kyed~gyi   ñi~ma ǎ~  mi~jéd ye~ě ~ ~.

        We don’t forget your day of the week.

            གཟའ་~   ཁྱེད་~ཀྱི་   ཉི་~མ་ འ~  མི་~བརྗེད ཡེ~འེ ~ ~

            zá~ǎ   kyed~gyi   ñi~ma ǎ~  mi~jéd ye~ě ~ ~.

            We don’t forget your day of the week.