Lobsoi Gyan

སློབ་གསོའི་རྒྱན།

The Ornament of Education

Yangchen Lhaze

དབྱངས་ཅན་ལྷ་མཛེས།

Autoplay

སློབ་གསོའི་རྒྱན།
lòb-sòi gyán
The Ornament of Education

    དབྱངས་ཅན་ལྷ་མཛེས།

    yáŋ-jan lha-zès

སློབ་ ~གསོའི་   སྐད་~ཆ་  སྙན་~ འན~ རུང་~།

lòb ~sòi   gad~qa  ñàn~ ǎn~ ruŋ~,

Talking about education may be nice,

    ཁ་ ~བཤད་  དོན་~དང་  མཐུན་~པའི~།

    ka ~xàd  dǒn~dǎŋ  tùn~bai~,

    But practice, concordant with the meaning of the spoken words,

ལག་ ~ལེན་  གསེར་~གྱི་  ཐུར་~ འུ~ མ།

lag ~len  sèr~gyĭ  tur~ ǔ~ ma.

Is the golden scalpel.

    སློབ་ ~གསོ་  པ་~ཚོའི་  རྒྱན་~ རེད~།   འོ་~འོའོ~  འོ་~འོ་~འོ་~   འོ་~  འོ་~འོའོ~  འོ་~།

    lòb ~sò  ba~coi  gyán~red~   ǒ~ ǒǒ~  ǒ~ǒ~ǒ~   ǒ~  ǒ~ ǒǒ~ ǒ~.

    It is the ornament of educators.

        ལག་ ~ལེན་  གསེར་~གྱི་  ཐུར་~ འུ~ མ།

        lag ~len  sèr~gyĭ  tur~ ǔ~ ma

        The golden scalpel of practice

            སློབ་ ~གསོ་  པ་~ཚོའི་  རྒྱན་~ རེད~།

            lòb ~sò  ba~coi  gyán~red~.

            Is the ornament of educators.

གཞན་ ~སྐྱོན་  བརྗོད་~ལ་  མཁས་~ འས~ རུང་~།

xán ~gyon  jód~la  kàs~ ǎs~ ruŋ~,

We may be clever in talking about the defects of others,

    རང་ ~སྐྱོན་  བལྟ་~བའི་  དྲན་~ཤེས~།

    raŋ ~gyon  da~vai  drǎn~xes~

    But to have in one's mind

རང་ ~གི་  རྒྱུད་~ལ་  ཡོད་~ འོ~ ན~།

raŋ ~gĭ  gyúd~la  yod~ ǒ~ na~ 

The awareness to see one's own defects

    སློབ་ ~གསོ་  པ་~ཚོའི་  རྒྱན་~ རེད~།   འོ་~འོའོ~  འོ་~འོ་~འོ་~   འོ་~  འོ་~འོའོ~  འོ་~།

    lòb ~sò  ba~coi  gyán~red~.   ǒ~ ǒǒ~  ǒ~ǒ~ǒ~   ǒ~  ǒ~ ǒǒ~ ǒ~.

    Is the ornament of educators.

        རང་ ~གི་  རྒྱུད་~ལ་  ཡོད་~ འོ~ ན~།

        raŋ ~gĭ  gyúd~la  yod~ ǒ~ na~,

    To have it in one's mind

            སློབ་ ~གསོ་  པ་~ཚོའི་  རྒྱན་~ རེད~།

            lòb ~sò  ba~coi  gyán~red~.

      Is the ornament of educators.

ཕར་ ~ལ་  མཚང་~འདྲུ་  རྣོ་~ འོ~ རུང་~།

par ~la  càŋ~drù  nó~ ǒ~ ruŋ~,

We may be sharp in exposing the faults of others,

    ཚུར་ ~ལ་  མཚང་~ཐོག་  ཁེལ་~བ~།

    cur ~la  càŋ~tog  kel~va~,

    But to apply the instructions of the teaching,

མན་ ~ངག་  ལམ་~ཁྱེར་  མཛད་~ འས~ པ~།

man ~ŋag  lam~kyer  zàd~ ǎs~ ba~,

When one’s own faults are shown,

    སློབ་ ~གསོ་  པ་~ཚོའི་  རྒྱན་~ རེད~།   འོ་~འོའོ~  འོ་~འོ་~འོ་~   འོ་~  འོ་~འོའོ~  འོ་~།

    lòb ~sò  pa~coi  gyán~red~   ǒ~ ǒǒ~  ǒ~ǒ~ǒ~   ǒ~  ǒ~ ǒǒ~ ǒ~.

    Is the ornament of educators.

        མན་ ~ངག་  ལམ་~ཁྱེར་  མཛད་~ འས~ པ~།

        man ~ŋag  lam~kyer  zàd~ ǎs~ ba~ 

        To apply the instructions of the teaching

            སློབ་ ~གསོ་  པ་~ཚོའི་  རྒྱན་~ རེད~།

            lòb ~sò  ba~coi  gyán~ red~.

            Is the ornament of educators.

                སློབ་ ~གསོ་  པ་~ཚོའི་  རྒྱན་~རེད~།།

                lòb ~sò  ba~coi  gyán~red~.

        The ornament of educators.