Milam

ཀླུ་མོ་མཚོ།

Dream

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

རྨི་ལམ།
mí-lam
A Dream

    ཚིག་      ཁུ་བྱུག

    གླུ་མ་      ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

    ce-waŋ lha-mo

ཡར་~སྟོད་   གངས་~དཀར་   སྤོ་~ནས་ འས~   འོད་~  ཅིག་~  འཕྲོས~ འོས~

yar~dod   gǎŋ~gar   bo~nas ǎs~   hǒd~  jig~  tròs~ ǒs~,

From the summit of Kailash, the white mountain, a light was shining,

    བོད་~ཡུལ་   ལྗོངས་~ཀྱི་   མུན་~པ་ འ~ ༈  ནག་~  པོ་~  གསལ~ འ~

    bǒd~yul   jóŋ~gyi   mun~ba ǎ~ ༈  nag~  bo~  sàl~ ǎ~.

    Which illuminated the darkness of Tibet.

        བོད་~ཡུལ་   ལྗོངས་~ཀྱི་   མུན་~པ་ ཡ~ལ   ནག་~  པོ་~  གསལ~།

        bǒd~yul   jóŋ~gyi   mun~ba ya~la  nag~  bo~  sàl~.

        Which illuminated the darkness of Tibet.

གདོང་~དམར་   བོད་~པ་   རང་~དབང་ འང~  དཔལ་~  ལ་~  རོལ~ འོ~

dóŋ~már   bǒd~ba   raŋ~wáŋ ǎŋ~  bal~  la~  rol~ ǒ~

Red-faced Tibetans enjoyed their freedom.

    རྨིས་~པའི་   རྨི་~ལམ་   ཁ་~དྲོ་~ འོ~ ༈  བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~ འོག~

    mís~bai   mí~lam   ka~drǒ~ ǒ~ ༈  dra~  xis~  xog~ ǒg~!

    May that dream come true!

        རྨིས་~པའི་   རྨི་~ལམ་   ཁ་~དྲོ་~ ཡ~ལ  བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~

        mís~bai   mí~lam   ka~drǒ~ ya~la  dra~  xis~  xog~!

        May that dream come true!

བར་~རྫིའུ་   ཕ་~བོང་   རྩེ་~ན་ འ~  བྱ་~  ཞིག་~  བབས~ འ~

bǎr~zíu   pa~bǒŋ   ze~na ǎ~  jyǎ~  xĭg~  bǎb~ ǎ~,

In the middle, a bird landed on the top of a big rock

    ཞི་~བདེའི་   འཕྲིན་~པ་   དཀར་~པོ་ འོ~ ༈  བོད་~  ལ་~  བསྒྲགས~ འག~

    xĭ~déi   trìn~ba   gar~bo ǒ~ ༈  bǒd~  la~  drág~ ǎg~.

  And spread the good news of peace in Tibet.

        ཞི་~བདེའི་   འཕྲིན་~པ་   དཀར་~པོ་  ཡ~ལ  བོད་~  ལ་~  བསྒྲགས~།

        xĭ~déi   trìn~ba   gar~bo ya~la  bǒd~  la~  drág~.

    And spread the good news of peace in Tibet.

གངས་~སེང་   དཀར་~མོ་   བོད་~ལ་  འ~  ཕེབས་~  རྒྱུ་~  ཟེར~ འེ~

gǎŋ~seŋ   gar~mo   bǒd~la  ǎ~  peb~  gyú~  sěr~ ě~

It said that the white snow lion will arrive in Tibet.

    རྨིས་~པའི་   རྨི་~ལམ་   ཁ་~དྲོ་ འོ~ ༈  བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~ འོག~

    mís~bai   mí~lam   ka~drǒ~ ǒ~ ༈  dra~  xis~  xog~ ǒg~!

    May that dream come true!

        རྨིས་~པའི་   རྨི་~ལམ་   ཁ་~དྲོ་ ཡ~ལ  བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~

        mís~bai   mí~lam   ka~drǒ~ ya~la  dra~  xis~  xog~!

        May that dream come true!

རང་~ ཡུལ་   ཁམས་~ ནས་   མཐུན་~པའི་ འི~   ལག་~  རྡང་~  སྦྲེལ~ འེ~

raŋ~ yul   kam~ nas   tùn~bai ĭ~   lag~  dáŋ~  drél~ ě~,

In our country, Kham, we held hands in harmony,

    ཆོས་~རིག་   སྲིད་~གསུམ་   མཚན་~རྩལ་ འ~ ༈  བག་~  མ་~  བསུ~ འུ~

    qos~rig   sìd~sùm   can~zal ǎ~ ༈  bǎg~  ma~  sù~ ǔ~.

    And people immersed themselves in religion, culture and politics.

        ཆོས་~རིག་   སྲིད་~གསུམ་   མཚན་~རྩལ་ ཡ~ལ ~  བག་~  མ་~  བསུ~

        qos~rig   sìd~sùm   can~zal ya~la  bǎg~  ma~  sù ~.

        And people immersed themselves in religion, culture and politics.

མི་~རིགས་   དཀྱིལ་~ན་   འདྲ་~མཉམ་ འམ~   དར་~  ཆ་~  བསྒྲེངས~འེང~

mi~rig   gyil~na   drà~ñám ǎm~   dǎr~  qa~  déŋ~ěŋ~.

The flying flag demonstrates equality among the people.

    རྨིས་~པའི་   རྨི་~ལམ་   ཁ་~དྲོ་ འོ~ ༈  བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~ འོག~

    mís~bai   mí~lam   ka~drǒ~ ǒ~ ༈  dra~  xis~  xog~ ǒg~!

    May that dream come true!

        རྨིས་~པའི་   རྨི་~ལམ་   ཁ་~དྲོ་ ཡ~ལ   བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~

        mís~bai   mí~lam   ka~drǒ ya~la  dra~  xis~  xog~!

        May that dream come true!

དང་~པོ་   གླུ་~ཡི་   མཆོད་~པ་ འ~   ལྷ་~  ལ་~  མཆོད~ འོད~

dǎŋ~bo   lú~yi   qòd~ba ǎ~   lha~  la~  qòd~ ǒd~.

First, we bring our offerings of songs to the Gods.

    གངས་~ཅན་   མགོན་~པོ་   སྐུ་~ཚེ་ འེ~ ༈  བསྐལ་~  བརྒྱར་~  ཤོག~ འོག~

    gǎŋ~jan   gòn~bo   gu~ce ě~ ༈  gal~  gyár~  xog~ ǒg~!

    May the lord of the Land of Snow live long!

        གངས་~ཅན་   མགོན་~པོ་   སྐུ་~ཚེ་ ཡ~ལ  བསྐལ་~  བརྒྱར་~  ཤོག~

        gǎŋ~jan   gòn~bo   gu~ce ya~la  gal~  gyár~  xog~!

        May the lord of the Land of Snow live long!

བར་~དུ་   གླུ་~ཡི་   མཆོད་~པ་ འ~  ཕ་~  མར་~  མཆོད~ འོད~

bǎr~dǔ   lú~yi   qòd~ba ǎ~   pa~  mar~  qòd~ ǒd~.

Then, we bring our offerings of songs to our parents.

    གངས་~ཅན་   བོད་~ལ་   བདེ་~སྐྱིད་ འིད~ ༈  ལྡན་~  པར་~ ཤོག~ འོག~

    gǎŋ~jaŋ   bǒd~la   dé~gyid ĭd~ ༈  dán~  bar~ xog~ ǒg~!

    May peace and happiness prevail in Tibet!

        གངས་~ཅན་   བོད་~ལ་   བདེ་~སྐྱིད་ ཡ~ལ ~  ལྡན་~  པར་~  ཤོག~

        gǎŋ~jaŋ   bǒd~la   dé~gyid ya~la  dán~  bar~ xog~!

        May peace and happiness prevail in Tibet!

            ལྡན་~  པར་~  ཤོག~ ~

            dán~  bar~ xog~ ~!

            Prevail in Tibet!

                གངས་~ཅན་   བོད་~ལ་   བདེ་~སྐྱིད་ ཡ~ལ ~  ལྡན་~  པར་~  ཤོག~

                gǎŋ~jaŋ   bǒd~la   dé~gyid ya~la  dán~  bar~ xog~!

                May peace and happiness prevail in Tibet!