Milam

ཀླུ་མོ་མཚོ།

Dream

Tsewang Lhamo

ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

Autoplay

རྨི་ལམ།
mí-lam
Dream

    ཚིག་        ཁུ་བྱུག

    གླུ་མ་        ཚེ་དབང་ལྷ་མོ།

    ce-waŋ lha-mo

ཡར་~སྟོད་  གངས་~དཀར་  སྤོ་~ནས་ འས~   འོད་~  ཅིག་~  འཕྲོས~ འོས~

yar~dod  gǎŋ~gar   bo~nas ǎs~   hǒd~  jig~  tròs~ ǒs~,

From the summit of the Kailash white mountain, a light was shining,

    བོད་~ཡུལ་  ལྗོངས་~ཀྱི་  མུན་~པ་ འ~ ༈  ནག་~  པོ་~  གསལ~ འ~ 

    bǒd~yul jóŋ~gyi mun~ba ǎ~ ༈  nag~  bo~  sàl~ ǎ~ .

    Which illuminated the darkness of Tibet.

        བོད་~ཡུལ་  ལྗོངས་~ཀྱི་  མུན་~པ་ ཡ~ལ   ནག་~  པོ་~  གསལ~།

        bǒd~yul   jóŋ~gyi   mun~ba ya~la  nag~  bo~  sàl~ .

        Which illuminated the darkness of Tibet.

གདོང་~དམར་  བོད་~པ་  རང་~དབང་ འང~  དཔལ་~  ལ་~  རོལ~ འོ~

dóŋ~már bǒd~ba raŋ~wáŋ ǎŋ~ bal~  la~  rol~ ǒ~

Red faced Tibetans enjoyed their freedom.

    རྨིས་~པའི་  རྨི་~ལམ་  ཁ་~དྲོ་~ འོ~ ༈  བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~ འོག~

    mís~bai mí~lam ka~drǒ~ ǒ~ ༈  dra~  xis~  xog~ ǒg~!

    May that dream, become true!

        རྨིས་~པའི་  རྨི་~ལམ་  ཁ་~དྲོ་~ ཡ~ལ  བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~

        mís~bai   mí~lam   ka~drǒ~ ya~la  dra~  xis~  xog~!

        May that dream, become true!

བར་~རྫིའུ་  ཕ་~བོང་  རྩེ་~ན་ འ~  བྱ་~  ཞིག་~  བབས~ འ~

bǎr~zíu pa~bǒŋ ze~na ǎ~ jyǎ~  xĭg~  bǎb~ ǎ~,

At the middle, a bird landed on the top of a big rock,

    ཞི་~བདེའི་  འཕྲིན་~པ་  དཀར་~པོ་ འོ~ ༈  བོད་~  ལ་~  བསྒྲགས~ འག~

    xĭ~déi trìn~ba gar~bo ǒ~ ༈ bǒd~  la~  drág~ ǎg~.

    Who spread the good news of peace in Tibet.

        ཞི་~བདེའི་  འཕྲིན་~པ་  དཀར་~པོ་  ཡ~ལ  བོད་~  ལ་~  བསྒྲགས~ །

        xĭ~déi   trìn~ba   gar~bo ya~la  bǒd~  la~  drág~.

        Who spread the good news of peace in Tibet.

གངས་~སེང་  དཀར་~མོ་  བོད་~ལ་ འ~  ཕེབས་~  རྒྱུ་~  ཟེར~ འེ~

gǎŋ~seŋ gar~mo bǒd~la ǎ~ peb~  gyú~  sěr~ ě~

It said that the white snow lion will arrive in Tibet.

     རྨིས་~པའི་  རྨི་~ལམ་  ཁ་~དྲོ་ འོ~ ༈  བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~ འོག~

    mís~bai   mí~lam   ka~drǒ~ ǒ~ ༈  dra~  xis~  xog~ ǒg~!

    May that dream, become true!

        རྨིས་~པའི་  རྨི་~ལམ་  ཁ་~དྲོ་ ཡ~ལ  བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~

        mís~bai   mí~lam   ka~drǒ~ ya~la  dra~  xis~  xog~!

    May that dream, become true!

རང་~ ཡུལ་  ཁམས་~ ནས་  མཐུན་~པའི་ འི~  ལག་~  རྡང་~  སྦྲེལ~ འེ~

raŋ~ yul kam~ nas tùn~bai ĭ~ lag~ dáŋ~ drél~ ě~,

From our country Kham, we held our hands in harmony,

    ཆོས་~རིག་  སྲིད་~གསུམ་  མཚན་~རྩལ་ འ~ ༈  བག་~  མ་~  བསུ~ འུ~

    qos~rig sìd~sùm   can~zal ǎ~ ༈  bǎg~  ma~  sù~ ǔ~.

    And people engaged themselves in religion, culture and politics.

        ཆོས་~རིག་  སྲིད་~གསུམ་  མཚན་~རྩལ་ ཡ~ལ ~  བག་~  མ་~  བསུ~

        qos~rig   sìd~sùm   can~zal ya~la  bǎg~  ma~  sù ~.

And people engaged themselves in religion, culture and politics.

མི་~རིགས་  དཀྱིལ་~ན་  འདྲ་~མཉམ་ འམ~   དར་~  ཆ་~  བསྒྲེངས~འེང~

mi~rig gyil~na drà~ñám ǎm~  dǎr~  qa~  déŋ~ěŋ~.

The flying flag demonstrates equality among the people.

    རྨིས་~པའི་  རྨི་~ལམ་  ཁ་~དྲོ་ འོ~ ༈  བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~ འོག~

    mís~bai   mí~lam   ka~drǒ~ ǒ~ ༈  dra~  xis~  xog~ ǒg~!

    May that dream, become true!

        རྨིས་~པའི་  རྨི་~ལམ་  ཁ་~དྲོ་ ཡ~ལ   བཀྲ་~  ཤིས་~  ཤོག~

        mís~bai   mí~lam   ka~drǒ ya~la  dra~  xis~  xog~!

        May that dream, become true!

དང་~པོ་  གླུ་~ཡི་  མཆོད་~པ་ འ~  ལྷ་~  ལ་~  མཆོད~ འོད~

dǎŋ~bo lú~yi qòd~ba ǎ~ lha~  la~  qòd~ ǒd~.

First, we bring our offerings of songs to the Gods.

    གངས་~ཅན་  མགོན་~པོ་  སྐུ་~ཚེ་ འེ~ ༈  བསྐལ་~  བརྒྱར་~  ཤོག~ འོག~

    gǎŋ~jan gòn~bo gu~ce ě~ ༈  gal~  gyár~  xog~ ǒg~!

    May the lord of the snowland live long!

        གངས་~ཅན་  མགོན་~པོ་   སྐུ་~ཚེ་ ཡ~ལ  བསྐལ་~  བརྒྱར་~  ཤོག~

        gǎŋ~jan   gòn~bo   gu~ce ya~la  gal~  gyár~  xog~!

        May the lord of the snowland live long!

བར་~དུ་   གླུ་~ཡི་   མཆོད་~པ་ འ~  ཕ་~  མར་~  མཆོད~ འོད~

bǎr~dǔ lú~yi   qòd~ba ǎ~ pa~  mar~  qòd~ ǒd~.

Then, we bring our offerings of songs to our parents.

    གངས་~ཅན་   བོད་~ལ་  བདེ་~སྐྱིད་ འིད~ ༈  ལྡན་~  པར་~ ཤོག~ འོག~

    gǎŋ~jaŋ   bǒd~la dé~gyid ĭd~ ༈  dán~  bar~ xog~ ǒg~!

    May peace and happiness prevail in Tibet!

        གངས་~ཅན་  བོད་~ལ་  བདེ་~སྐྱིད་ ཡ~ལ ~  ལྡན་~  པར་~  ཤོག~

        gǎŋ~jaŋ   bǒd~la   dé~gyid ya~la  dán~  bar~ xog~!

        May peace and happiness prevail in Tibet!

            ལྡན་~  པར་~  ཤོག~ ~

            dán~  bar~ xog~ ~!

            Prevail in Tibet!

            གངས་~ཅན་   བོད་~ལ་  བདེ་~སྐྱིད་ ཡ~ལ ~  ལྡན་~  པར་~  ཤོག~

            gǎŋ~jaŋ   bǒd~la   dé~gyid ya~la  dán~  bar~ xog~!

May peace and happiness prevail in Tibet!