Mitsei Rebod

མི་ཚེའི་རེ་འབོད།

The Supplication of a Lifetime

Dekyi Tso

བདེ་སྐྱིད་མཚོ།

Autoplay

མི་ཚེའི་རེ་འབོད།
mi-cei re-bòd
The Supplication of a Lifetime

        བདེ་སྐྱིད་མཚོ།

        dé-gyid cò

ལང་~ཚོའི་   མྱུ་~གུ་   འབུས་~ འུ~ འུ~~ ས~ འ~ 

laŋ~coi   ñú~gǔ   bùs~ ǔ~ ǔs~~ sa~ ǎ~ 

The place where the bud of youth unfolded

    མདོ་~ཁམས་  གླིང་~དཀར་   སྟོད་~ འོད~  རེད~ འེ~ 

    dò~kam  líŋ~gar   dod~ ǒ~  red~ ě~ .

    Is the upper part of Lingkar in Dokham.

འདུན་~མའི་   གསོན་~ཤུགས་   འཚོལ་~ འོ~ ས~ འ~  

dùn~mai   sòn~xug   còl~ ǒ~ sa~ ǎ~ 

The place where I pursued with enthusiasm my aspirations

    ལྷ་~ལྡན་   དག་~པའི་   ཞིང་~ འིན~ ཡིན~ འིན~ 

    lha~dán   dǎg~bai   xĭŋ~ ĭŋ~ yin~ ĭn~ .

    Is Lhasa, the pure dimension.

        འདུན་~མའི་   གསོན་~ཤུགས་   འཚོལ་~ འོ~ ས~ འ~

        dùn~mai   sòn~xug   còl~ ǒ~ sa~ ǎ~ ~ 

        The place where I pursued with enthusiasm my aspirations

            ལྷ་~ལྡན་   དག་~པའི་   ཞིང་~ འིན~ ཡིན~ འིན~ 

            lha~dán   dǎg~bai   xĭŋ~ ĭŋ~ yin~ ĭn~ .

            Is Lhasa, the pure dimension.

བརྩེ་~བའི་   མེ་~ཏོག་   སྨིན་~ འིན~ འིན~~ ས~ འ~ 

ze~bai   me~dog   mìn~ ĭn~ ĭn~~ sa~ ǎ~ 

The place where the flower of love can mature

    གངས་~རི་   དཀར་~པོའི་   འདབས་~ འ~  རེད~ འེ~ 

    gǎŋ~ri   gar~boi    dàb~ ǎ~  red~ ě~ .

    Is at the foot of the White Snow Mountain.

རེ་~བའི་   མཛེས་~སྡུག་   བཅོལ་~ འོ~ ས~ འ~

re~vai   zès~dúg   jol~ ǒ~ sa~ ǎ~ 

The place where we entrust the beauty of our hopes

    པོ~ཏ་   ལ་~ཡི་   གནས་~ འས~ རེད~ འེ~ 

    bo~da   la~yi   nás~ ǎs~ red~ ě~ .

    Is the Potala.

        རེ་~བའི་   མཛེས་~སྡུག་   བཅོལ་~ འོ~ ས~ འ~

        re~vai   zès~dúg   jol~ ǒ~ sa~ ǎ~ ~ 

        The place where we entrust the beauty of our hopes

            པོ~ཏ་   ལ་~ཡི་   གནས་~ འས~ རེད~ འེ~ 

            bo~da   la~yi   nás~ ǎs~ red~ ě~ .

            Is the Potala.

དྭངས་~པའི་   སྙིང་~གཏམ་   གླེང་~ འེང~ འེང~~ ས~ འ~ 

dǎŋ~bai   ñìŋ~dam   léŋ~ ěŋ~ ěŋ ~~ sa~ ǎ~ 

The place to convey these pure words of my heart

    ཁ་~བ་  ཅན་~གྱི་   ལྗོངས་~ འོང~  རེད~ འེ~ 

    ka~va  jan~gyĭ   jóŋ~ ǒn~  red~ ě~ .

    Is the Land of Snow.

མི~འགྱུར་   མདུད་~པ་   མདུད་~ འུད~ ས~ འ~  

mi~gyùr   dùd~ba   dùd~ ǔd~ sa~ ǎ~ 

The place to tie the indissoluble knot

    ནོར་~བུ་   གླིང་~ཁའི་   ཚལ་~ འ~ རེད~ འེ~ 

    nor~bǔ   líŋ~kai   cal~ ǎ~ red~ ě~ .

    Is the Norbulingka garden.

        མི~འགྱུར་   མདུད་~པ་   མདུད་~ འུད~ ས~ འ~ 

        mi~gyùr   dùd~ba   dùd~ ǔd~ sa~ ǎ~ ~ 

        The place to tie the indissoluble knot

            ནོར་~བུ་   གླིང་~ཁའི་   ཚལ་~ འ~ རེད~ འེ~ 

            nor~bǔ   líŋ~kai   cal~ ǎ~ red~ ě~ .

            Is the Norbulingka garden.

ང་~ཡི་   རྩ་~བའི་   བླ་~ འ~ འ~~ མ~ འ~ 

ŋa~yi   za~vai   lá~ ǎ~ ǎ~~ ma~ ǎ~ ,

My root lama,

    དམར་~ཆུང་  སྙིང་~གི་   རེ་~ འེ~  སྨོན~ འེ~ 

    már~quŋ   ñìŋ~gĭ   re~ ě~  mòn~ ě~ ,

    Hope and desire of this small red heart,

ཉི་~མ་   ནམ་~ཞིག་   འགྲུབ་~ འུ~ འོང~ འོང~ 

ñi~ma   nam~xĭg   drùb~ ǔ~ hǒŋ~ ǒŋ~ ~ 

When the day of your arrival finally comes

    ཐུགས་~རྗེའི་   བྱིན་~རླབས་   མ་~ འ~ ཆུང~ འུང~ 

    tug~jéi   jyĭn~láb   ma~ ǎ~ quŋ~ ǔŋ~ !

    Be generous in your compassionate blessings!

        ཉི་~མ་   ནམ་~ཞིག་   འགྲུབ་~ འུ~ འོང~ འོང~ 

        ñi~ma   nam~xĭg   drùb~ ǔ~ hǒŋ~ ǒŋ~ ~ 

        When the day of your arrival finally comes

            ཐུགས་~རྗེའི་   བྱིན་~རླབས་   མ་~ འ~ ཆུང~ འུང~ 

            tug~jéi   jyĭn~láb   ma~ ǎ~ quŋ~ ǔŋ~ !

            Be generous in your compassionate blessings!

                ཉི་~མ་   ནམ་~ཞིག་   འགྲུབ་~ འུ~ འོང~ འོང~ །

                ñi~ma   nam~xĭg   drùb~ ǔ~ hǒŋ~ ǒŋ~ ~ ,

                When the day of your arrival finally comes

                    ཐུགས་~རྗེའི་   བྱིན་~རླབས་   མ་~ འ~ ཆུང~ འུང~ །

                    tug~jéi   jyĭn~láb   ma~ ǎ~ quŋ~ ǔŋ~ !

                    Be generous in your compassionate blessings!