Pangjong Zhabdro

སྤང་ལྗོངས་སྟེང་གི་ཞབས་བྲོ།

Dance on the Meadow

Golog group

Autoplay

སྤང་ལྗོངས་སྟེང་གི་ཞབས་བྲོ།
baŋ-jóŋ xǎb-drǒ
Dance on the Meadow

    གཞས་ཚིག་    གཙང་རིགས་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན།

    གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་ཁྲིད་པ་    བདུད་འདུལ།  བདེ་ཆེན།

    བརྙན་ལེན་པ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

    སྒྲིག་བཟོ་བ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  དཔལ་རྒྱས་སེང་གེ།

    gò-log dé-ba

    ང་ཚོ་~ འོ་~འོ   ཡར་~འ  འགྲོ༑   ཡར་ འ་ འགྲོ༑    འོ་~ལ་ཡ༑

    ŋa-co~ ǒ~ǒ   yar~ǎ  drò༑   yar  ǎ  drò༑    ǒ~la-ya༑

    Let’s move forward, move forward, forward.

        དགའ་~གླུ་  གཏོང་~འང་   ཡར་~འ  འགྲོ་~འོ་   ལ་ཡེ~~༑   ཡའེ~ཡ༑

        gá~lú  doŋ~ǎŋ   yar~a   drò~ǒ   la-ye~~༑    yaě~ya༑

        Let’s move forward to sing the song of joy, move forward, forward.

།ཉི་~མ་  ཟླ་~འ བའི་~འི འི~འི  འོག་~ནས་  གླུ་~ཞིག་   ལེན~~

ñi~ma  dá~ǎ vai~ĭ ĭ~ĭ  hǒg~nas  lú~xĭg   len~~.

Let’s sing a song under sun and moon.

    །བདེ་~འེ    སྐྱིད་~འིད   རྫོགས་~འོག  ལྡན༑

    dé~ě  gyid~ĭd  zóg~ǒg  dán༑ .

                        བསུ་~འུ  བའི་~འི   ཕོ་~ཉ་   ཡིན~ཡ~~

                        sù~ǔ  vai~ĭ   po~ña   yin~ya~~.

     This is the messenger inviting happiness and prosperity.

    དགའ་~གླུ་ གཏོང་~ གཏོང་༑  ཡར~འ་ འགྲོ་~འོ་  ཡར་ཐང~འང་  ཡར་~ལ་  འགྲོ་~འོ  ལ་ཡེ~~།

    gá~lú  doŋ~ doŋ༑    yar~ǎ  drò~ǒ yar-taŋ~ǎŋ  yar~la grò~ǒ  la-ye~~ .

    Let’s sing the song of joy and move forward, move forward, forward.

    ང་ཚོ་~ འོ་~འོ   ཡར་~འ  འགྲོ༑   ཡར་ འ་ འགྲོ༑  འོ་~ལ་ཡ༑

    ŋa-co~ ǒ~ǒ  yar~ǎ   drò༑   yar  ǎ  drò༑    ǒ~la-ya༑

    Let’s move forward, move forward, forward.

        དགའ་~གླུ་  གཏོང་~འང་   ཡར་~འ  འགྲོ་~འོ་   ལ་ཡེ~~༑     ཡའེ~ཡ༑

        gá~lú  doŋ~ǎŋ   yar~a   drò~ǒ   la-ye~~༑    yaě~ya༑

        Let’s move forward to sing the song of joy, move forward, forward.

།གངས་~དཀར་  རི་~འ བོ་~འོ འོ~འོ  འདབས་~ནས་  ངག་~ཅིག་   འགུགས~~

gǎŋ~gar  ri~ĭ vo~ǒ ǒ~ǒ  dàb~nas  ŋag~jig   gùg~~,

Let’s call with our voice from the white snow mountains.

    །རིགས་~འི  གཅིག་~འིད  སྤུན་~འུན  ཟླ༑

    rig~ĭg  jig~ig  bun~un  ༑ 

                        མཐུན་~འུན པའི་~འི   འབོད་~སྐུལ་   ཡིན~ཡ~~

                        tùn~ǔn  bai~ĭ   bòd-gul   yin~ya~~ .

     This is the request for unity among brothers and sisters of the same race.

    དགའ་~གླུ་ གཏོང་~ གཏོང་༑  ཡར~འ་ འགྲོ་~འོ་  ཡར་ཐང~འང་  ཡར་~ལ་  འགྲོ་~འོ  ལ་ཡེ~~།

    gá~lú  doŋ~ doŋ༑    yar~ǎ  drò~ǒ yar-taŋ~ǎŋ  yar~la grò~ǒ  la-ye~~ .

    Let’s sing the song of joy and move forward, forward.

    ང་ཚོ་~ འོ་~འོ   ཡར་~འ  འགྲོ༑   ཡར་ འ་ འགྲོ༑  འོ་~ལ་ཡ༑

    ŋa-co~ ǒ~ǒ  yar~ǎ  drò༑    yar  ǎ  drò༑ ǒ~la-ya༑

    Let’s move forward, move forward, forward.

        དགའ་~གླུ་  གཏོང་~འང་   ཡར་~འ  འགྲོ་~འོ་   ལ་ཡེ~~༑    ཡའེ~ཡ༑

        gá~lú  doŋ~ǎŋ   yar~a   drò~ǒ   la-ye~~༑    yaě~ya༑

        Let’s move forward to sing the song of joy, move forward, forward.

།སྤང་~ལྗང་  སྔོན་~འོན མོ་~འོ འོ~འོ  སྟེང་~ནས་  བྲོ་~ཞིག་   འཁྲབ~~

baŋ~jáŋ  ŋòn~ǒn mo~ǒ ǒ~ǒ  deŋ~nas  drǒ~xǒg   tràb~~,

Let’s dance on the green meadow,

    །རིག་~འིག  གནས་~འས   མེ་~འེ  ཏོག༑

    rig~ĭg  nás~ǎs   me~ě  dog

                        འཁྲུངས་~འུང པའི་~འི   རྟེན་~འབྲེལ་   ཡོད~ཡ~~

                    trùŋ~ǔn bai~ĭ   den~drèl   yod~ya~~.

     This is a good omen showing that our culture will flourish.

    དགའ་~གླུ་ གཏོང་~ གཏོང་༑  ཡར~འ་ འགྲོ་~འོ་  ཡར་ཐང~འང་  ཡར་~ལ་  འགྲོ་~འོ  ལ་ཡེ~~།

    gá~lú  doŋ~ doŋ༑    yar~ǎ  drò~ǒ yar-taŋ~ǎŋ  yar~la grò~ǒ  la-ye~~ .

    Let’s sing the song of joy and move forward, forward.

    ང་ཚོ་~ འོ་~འོ   ཡར་~འ  འགྲོ༑   ཡར་ འ་ འགྲོ༑  འོ་~ལ་ཡ༑

    ŋa-co~ ǒ~ǒ   yar~ǎ   drò༑    yar  ǎ  drò༑    ǒ~la-ya༑

    Let’s move forward, move forward, forward.

        དགའ་~གླུ་  གཏོང་~འང་   ཡར་~འ  འགྲོ་~འོ་   ལ་ཡེ~~༑   ཡའེ~ཡ༑

        gá~lú  doŋ~ǎŋ   yar~a   drò~ǒ   la-ye~~༑    yaě~ya༑

        Let’s move forward to sing the song of joy, move forward, forward.

།སྤང་~ལྗང་  སྔོན་~འོན མོ་~འོ འོ~འོ  སྟེང་~ནས་  བྲོ་~ཞིག་   འཁྲབ~~

baŋ~jáŋ  ŋòn~ǒn mo~ǒ ǒ~ǒ  deŋ~nas  drǒ~xǒg   tràb~~,

Let’s dance on the green meadow.

    །རིག་~འིག  གནས་~འས   མེ་~འེ  ཏོག༑

    rig~ĭg  nás~ǎs   me~ě  dog

                        འཁྲུངས་~འུང  པའི་~འི   རྟེན་~འབྲེལ་   ཡོད~ཡ~~

                        trùŋ~ǔn bai~ĭ   den~drèl   yod~ya~~.

     This is a good omen showing that our culture will flourish.

    དགའ་~གླུ་ གཏོང་~ གཏོང་༑  ཡར~འ་ འགྲོ་~འོ་  ཡར་ཐང~འང་  ཡར་~ལ་  འགྲོ་~འོ  ལ་ཡེ~~།

    gá~lú  doŋ~ doŋ༑    yar~ǎ  drò~ǒ yar-taŋ~ǎŋ  yar~la grò~ǒ  la-ye~~ .

    Let’s sing the song of joy and move forward, forward.