Pangjong Zhabdro

སྤང་ལྗོངས་སྟེང་གི་ཞབས་བྲོ།

Dance on the Meadow

Golog group

Autoplay

སྤང་ལྗོངས་སྟེང་གི་ཞབས་བྲོ།
baŋ-jóŋ xǎb-drǒ
Dance on the Meadow

        གཞས་ཚིག་    གཙང་རིགས་སྐལ་བཟང་རྣམ་འདྲེན།

        གཞས་གདངས་    གླིང་རྒྱལ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

        སྒྲིག་ཁྲིད་པ་    བདུད་འདུལ།  བདེ་ཆེན།

        བརྙན་ལེན་པ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

        སྒྲིག་བཟོ་བ་    དགྲ་འདུལ།  སྒོམ་པ།  དཔལ་རྒྱས་སེང་གེ།

        gò-log dé-ba

    ང་ཚོ་~ འོ་~འོ   ཡར་~འ  འགྲོ༑   ཡར་ འ་ འགྲོ༑    འོ་~ལ་ཡ༑

    ŋa-co~ ǒ~ǒ   yar~ǎ   drò༑    yar ǎ  drò༑    ǒ~la-ya༑

    Let’s move forward, move forward, forward.

        དགའ་~གླུ་  གཏོང་~འང་   ཡར་~འ  འགྲོ་~འོ་   ལ་ཡེ~~༑    ཡའེ~ཡ༑

        gá~lú  doŋ~ǎŋ   yar~a   drò~ǒ   la-ye~~༑     yaě~ya༑

        Let’s move forward to sing a song of joy, move forward, forward.

།ཉི་~མ་   ཟླ་~འ བའི་~འི འི~འི   འོག་~ནས་   གླུ་~ཞིག་   ལེན~~

ñi~ma   dá~ǎ vai~ĭ ĭ~ĭ   hǒg~nas  lú~xĭg   len~~.

Let’s sing a song under the sun and moon.

    །བདེ་~འེ  སྐྱིད་~འིད   རྫོགས་~འོག  ལྡན༑

    dé~ě  gyid~ĭd   zóg~ǒg  dán༑   sù~ǔ  vai~ĭ

                བསུ་~འུ  བའི་~འི   ཕོ་~ཉ་   ཡིན~ཡ~~

                po~na   yin~ya~~.

    This is the messenger inviting happiness and prosperity.

    དགའ་~གླུ་ གཏོང་~ གཏོང་༑  ཡར~འ་ འགྲོ་~འོ་  ཡར་ཐང~འང་  ཡར་~ལ་  འགྲོ་~འོ  ལ་ཡེ~~།

    gá~lú  doŋ~ doŋ༑   yar~ǎ  drò~ǒ  yar-taŋ~ǎŋ  yar~la grò~ǒ  la-ye~~.

    Let’s sing a song of joy and move forward, move forward, forward.

    ང་ཚོ་~ འོ་~འོ   ཡར་~འ  འགྲོ༑   ཡར་ འ་ འགྲོ༑    འོ་~ལ་ཡ༑

    ŋa-co~ ǒ~ǒ   yar~ǎ   drò༑    yar ǎ  drò༑    ǒ~la-ya༑

    Let’s move forward, move forward, forward.

        དགའ་~གླུ་  གཏོང་~འང་   ཡར་~འ  འགྲོ་~འོ་   ལ་ཡེ~~༑    ཡའེ~ཡ༑

        gá~lú  doŋ~ǎŋ   yar~a   drò~ǒ   la-ye~~༑     yaě~ya༑

        Let’s move forward to sing a song of joy, move forward, forward.

།གངས་~དཀར་   རི་~འ བོ་~འོ འོ~འོ  འདབས་~ནས་  ངག་~ཅིག་   འགུགས~~

gǎŋ~gar   ri~ĭ vo~ǒ ǒ~ǒ   dàb~nas   ŋag~jig   gùg~~,

Raising our voices let’s call from the white snow mountains.

    །རིགས་~འི  གཅིག་~འིད   སྤུན་~འུན  ཟླ༑

    rig~ĭg  jig~ig   bun~un  dá༑

                མཐུན་~འུན  པའི་~འི   འབོད་~སྐུལ་   ཡིན~ཡ~~

                tùn~ǔn  bai~ĭ   bòd-gul   yin~ya~~.

    This is a request for unity among brothers and sisters of the same race.

    དགའ་~གླུ་ གཏོང་~ གཏོང་༑  ཡར~འ་ འགྲོ་~འོ་  ཡར་ཐང~འང་  ཡར་~ལ་  འགྲོ་~འོ  ལ་ཡེ~~།

    gá~lú  doŋ~ doŋ༑    yar~ǎ  drò~ǒ  yar-taŋ~ǎŋ  yar~la grò~ǒ  la-ye~~.

    Let’s sing a song of joy and move forward, forward.

    ང་ཚོ་~ འོ་~འོ   ཡར་~འ  འགྲོ༑   ཡར་ འ་ འགྲོ༑    འོ་~ལ་ཡ༑

    ŋa-co~ ǒ~ǒ   yar~ǎ   drò༑    yar ǎ  drò༑    ǒ~la-ya༑

    Let’s move forward, move forward, forward.

        དགའ་~གླུ་  གཏོང་~འང་   ཡར་~འ  འགྲོ་~འོ་   ལ་ཡེ~~༑    ཡའེ~ཡ༑

        gá~lú  doŋ~ǎŋ   yar~a   drò~ǒ   la-ye~~༑     yaě~ya༑

        Let’s move forward to sing a song of joy, move forward, forward.

།སྤང་~ལྗང་  སྔོན་~འོན མོ་~འོ འོ~འོ  སྟེང་~ནས་  བྲོ་~ཞིག་   འཁྲབ~~

baŋ~jáŋ  ŋòn~ǒn mo~ǒ ǒ~ǒ   deŋ~nas  drǒ~xǒg   tràb~~,

Let’s dance on the green meadow,

    །རིག་~འིག  གནས་~འས   མེ་~འེ  ཏོག༑

    rig~ĭg  nás~ǎs   me~ě  dog༑

                འཁྲུངས་~འུང  པའི་~འི   རྟེན་~འབྲེལ་   ཡོད~ཡ~~

                trùŋ~ǔn bai~ĭ   den~drèl   yod~ya~~.

    This is a good omen showing that our culture will flourish.

    དགའ་~གླུ་ གཏོང་~ གཏོང་༑  ཡར~འ་ འགྲོ་~འོ་  ཡར་ཐང~འང་  ཡར་~ལ་  འགྲོ་~འོ  ལ་ཡེ~~།

    gá~lú  doŋ~ doŋ༑    yar~ǎ  drò~ǒ  yar-taŋ~ǎŋ  yar~la grò~ǒ  la-ye~~ .

    Let’s sing a song of joy and move forward, forward.

    ང་ཚོ་~ འོ་~འོ   ཡར་~འ  འགྲོ༑   ཡར་ འ་ འགྲོ༑    འོ་~ལ་ཡ༑

    ŋa-co~ ǒ~ǒ   yar~ǎ   drò༑    yar ǎ  drò༑    ǒ~la-ya༑

    Let’s move forward, move forward, forward.

        དགའ་~གླུ་  གཏོང་~འང་   ཡར་~འ  འགྲོ་~འོ་   ལ་ཡེ~~༑    ཡའེ~ཡ༑

        gá~lú  doŋ~ǎŋ   yar~a   drò~ǒ   la-ye~~༑     yaě~ya༑

        Let’s move forward to sing a song of joy, move forward, forward.

།སྤང་~ལྗང་  སྔོན་~འོན མོ་~འོ འོ~འོ  སྟེང་~ནས་  བྲོ་~ཞིག་   འཁྲབ~~

baŋ~jáŋ  ŋòn~ǒn mo~ǒ ǒ~ǒ   deŋ~nas  drǒ~xǒg   tràb~~,

Let’s dance on the green meadow.

    །རིག་~འིག  གནས་~འས   མེ་~འེ  ཏོག༑

    rig~ĭg  nás~ǎs me~ě  dog༑

                འཁྲུངས་~འུང  པའི་~འི   རྟེན་~འབྲེལ་   ཡོད~ཡ~~

                trùŋ~ǔn bai~ĭ   den~drèl   yod~ya~~.

    This is a good omen showing that our culture will flourish.

    དགའ་~གླུ་ གཏོང་~ གཏོང་༑  ཡར~འ་ འགྲོ་~འོ་  ཡར་ཐང~འང་  ཡར་~ལ་  འགྲོ་~འོ  ལ་ཡེ~~།

    gá~lú  doŋ~ doŋ༑   yar~ǎ  drò~ǒ  yar-taŋ~ǎŋ  yar~la  grò~ǒ  la-ye~~.

    Let’s sing a song of joy and move forward, forward.

 །རིག་~འིག  གནས་~འས མེ་~འེ  ཏོག༑

      འཁྲུངས་~འུང  པའི་~འི   རྟེན་~འབྲེལ་   ཡོད~ཡ~~

    དགའ་~གླུ་ གཏོང་~ གཏོང་༑  ཡར~འ་ འགྲོ་~འོ་  ཡར་ཐང~འང་  ཡར་~ལ་  འགྲོ་~འོ  ལ་ཡེ~~  །

         E࿋v༓~i~༓v࿋F