Phuyana

ཕུ་ཡ་ན།

Song of Kham

Lobsang Delek

བློ་བཟང་བདེ་ལེགས།

Autoplay

ཕུ་ཡ་ན།
pu ya-na
Up There in the Valley

                        བློ་བཟང་བདེ་ལེགས།

                            ló-sáŋ dé-leg

    ཕུ་~འུ  ཡ་~ན། རྣམ་~ལགས་ ཆང་~གསོལ་ རོགས~~~~ །

    pu~ŭ  ya~na,   nám~lag  qaŋ~sòl rog~~~~!

    Up there, please have chang!

        ཕུ་~འུ ཡ་~ན་ ཆང་~ལ་ ཞིམ་~པོ་ ལོ~~~~ །

        pu~ŭ  ya~na    qaŋ~la  xĭm~bo  lo~~~~!

        Up there, chang is delicious!

སངས་~རྒྱས་ བསྟན་~པ་ དར་~འ འ~བའི་

saŋ~gyás  dan~ba  dăr~ă ă-vai~

                            གསོལ་~འོ  འོ~བ་ འདེབས~~~~

                                sòl~ ŏ ŏ~va  dèb~~~~.

I pray that the Teaching of the Buddha may flourish.

        གཡང་~ ལགས་ ཞུས་~པས།

        yáŋ~lag  xŭs~bas!

        How fortunate!

    འགྲོ་~ལ་ བདེ་~སྐྱིད་ འབྱུང་~འུང འུང~བའི་

    drò~la  dé~gyid  jyùŋ~ ŭŋ ŭŋ~vai

                            སྨོན་~འོན འོན~ལམ་  འདེབས~~~~

                                mòn~ ŏn ŏn~lam  dèb~~~~.

    I wish that all beings may be happy.

    དགའ་~འ     བྱུང་~འུང ལགས་~འག    འག་དང་།

    gá~ă  jyŭŋ~ŭŋ   lag~ăg  ăg~dăŋ!

    I am joyful!

        སྐྱིད་~འིད བྱུང་~ འུང ལགས་~འག    འག་དང་

        gyid~ĭd  jyŭŋ~ŭŋ   lag~ăg  ăg~dăŋ!

        I am happy!

            ཨེ་~འེ     མ་~འ ཧོ~~~

            e~ě  ma~ă   ho~~~!

            Wonderful!

        གཡང་~ ལགས་ ཞུས་~པས།

        yáŋ~lag  xŭs~bas!

        How fortunate!

    ཆོས་~ཀྱི་ འཁོར་~ལོ་ བསྐོར་~འོ འོ~བའི་

    qos~gyi   kòr~lo  gor~ŏ ŏ~vai

                            རྟེན་~འེན འེན~འབྲེལ་ ལོ~~~~

                                den~ěn ěn~drel lo~~~~!

    This is an auspicious portent for turning the Wheel of the Teaching!

    རིགས་~བཟང་ ཡག་~འག འག~ལ། རིགས་~འིག  བཟང་~འང།

    rig~sáŋ  ya~ăg ăg~la,    rig~ĭg  sáŋ~ăŋ,

    Oh, people of good family,

སྤང་~ལ་ མེ་~ཏོག་ བཞད་~བྱུང་ ལོ~འོ

baŋ~la  me~dog  xád~jyuŋ lo~ŏ:

The flowers on the meadows have blossomed:

    དགའ་~སྐྱིད་ འཛོམས་~འམ་པའི་ རྟེན་~འེན འེན~འབྲེལ།

    gág~yid   zòm~ăm-bai   den~ěn   ěn~drèl,

    This is an auspicious portent of joy and happiness,

        རིགས་~བཟང་ ཡག་~འག་ལ་ རིགས་~འིག  བཟང་~འང།

        rig~sáŋ  ya~ăg-la   rig~ĭg  sáŋ~ăŋ.

        People of good family.

    རིགས་~བཟང་ ཡག་~འག འག~ལ། རིགས་~འིག  བཟང་~འང།

    rig~sáŋ  ya~ăg ăg~la,    rig~ĭg  sáŋ~ăŋ,

    Oh, people of good family,

ལྷ་~བྱ་ ཁུ་~བྱུག་ གྲགས་~བྱུང་ ལོ~འོ

lha~jyă   ku~jyŭg   drăg~jyŭŋ lo~ŏ,

The cuckoo, the divine bird *, has sung,

    བཀྲ་ ~ལ་ ཤིས་~པའི་ རྟེན་~འེན འེན~འབྲེལ།

    dra~la  xis~bai  den~ěn   ěn~drèl,

    This is an auspicious portent of fortune,

        རིགས་~བཟང་ ཡག་~འག་ལ་ རིགས་~འིག  བཟང་~འང།

        rig~sáŋ  ya~ăg-la   rig~ĭg  sáŋ~ăŋ.

        People of good family.

    ཕུ་~འུ ཡ་~ན། རྣམ་~ལགས་ ཆང་~གསོལ་ རོགས~~~~ །

    pu~ŭ  ya~na,   nám~lag  qaŋ~sòl rog~~~~!

    Up there, please have chang!

        ཕུ་~འུ ཡ་~ན་ ཆང་~ལ་ ཞིམ་~པོ་ ལོ~~~~ །

        pu~ŭ  ya~na    qaŋ~la  xĭm~bo  lo~~~~!

        Up there, chang is delicious!

ཕྱི་~ལ་ ན་~ཚ་ མེད་~འེད འེད~པའི་ གསོལ་~འོ  འོ~བ་ འདེབས~~~~

qyi~la   na~ca   med~ěd   ěd~bai  sòl~ ŏ ŏ~va  dèb~~~.

I pray that no illness may arise in the outer world.

        གཡང་~ ལགས་ ཞུས་~པས།

        yáŋ~lag  xŭs~bas!

        How fortunate!

    ནང་~ལ་ བསམ་~དོན་ འགྲུབ་~འུ འུ~པའི་

    naŋ~la  sàm~dŏn  drùb~ŭ ŭ~bai

                            སྨོན་~འོན འོན~ལམ་  འདེབས~~~~

                                mòn~ ŏn ŏn~lam  dèb~~~~.

    I wish that all desires be fulfilled in the inner dimension.

    དགའ་~འ བྱུང་~འུང     ལགས་~འག    འག་དང་།

    gá~ă  jyŭŋ~ŭŋ   lag~ăg  ăg~dăŋ!

    I am joyful!

        སྐྱིད་~འིད བྱུང་~ འུང     ལགས་~འག    འག་དང་

        gyid~ĭd  jyŭŋ~ŭŋ   lag~ăg  ăg~dăŋ!

        I am happy!

            ཨེ་~འེ མ་~འ     ཧོ~~~

            e~ě  ma~ă  ho~~~!

            Wonderful!

        གཡང་~ ལགས་ ཞུས་~པས།

        yáŋ~lag  xŭs~bas!

        How fortunate!

མི་~ལ་ བར་~ཆད་ མེད་~འེད འེད~པའི་

mi~la   băr~qad  med~ěd   ěd~bai

                            རྟེན་~འེན འེན~འབྲེལ་ ལོ~~~~

                                den~ě ěn~drel lo~~~~!

It is an auspicious portent that human life spans not suffer interruptions!

    རིགས་~བཟང་ ཡག་~འག འག~ལ། རིགས་~འིག  བཟང་~འང།

    rig~sáŋ  ya~ăg ăg-la,    rig~ĭg  sáŋ~ăŋ,

    Oh, people of good family,

ཞིང་~ལ་ ལོ་~ཏོག་ རྒྱས་~སོང་ ལོ~འོ

xĭŋ~la   lo~dog   gyás~soŋ lo~ŏ:

Abundant crops have grown in the fields:

    འབྲུ་~སྣ་ འཛོམས་~འམ་པའི་ རྟེན་~འེན འེན~འབྲེལ།

    drù~na   zòm ăm~bai   den~ěn   ěn~drèl.

    It is an auspicious portent that grain will be plentiful,

        རིགས་~བཟང་ ཡག་~འག་ལ་ རིགས་~འིག  བཟང་~འང།

        rig~sáŋ  ya~ăg-la   rig~ĭg  sáŋ~ăŋ.

        People of good family.

    རིགས་~བཟང་ ཡག་~འག འག~ལ། རིགས་~འིག  བཟང་~འང།

    rig~sáŋ  ya~ăg ăg-la,    rig~ĭg  sáŋ~ăŋ,

    Oh, people of good family,

གངས་~ལ་ སེང་~གེ་ འགྱིང་~སོང་ ལོ~འོ

găŋ~la  seŋ~ge  gyìŋ~soŋ lo~ ŏ:

On the snowy mountains the lion has appeared:

    གཡུ་~རལ་ ངོམ་~ འམ་པའི་ རྟེན་~འེན འེན~འབྲེལ།

    yú~ral  ŋom~ăm~ bai  den~ěn   ěn~drèl,

    It is an auspicious portent that he will show his turquoise mane,

        རིགས་~བཟང་ ཡག་~འག་ལ་ རིགས་~འིག  བཟང་~འང།

        rig~sáŋ  ya~ă-la   rig~ĭg  sáŋ~ăŋ.

        People of good family.

    རིགས་~བཟང་ ཡག་~འག འག~ལ། རིགས་~འིག  བཟང་~འང།

    rig~sáŋ  ya~ăg ăg-la,    rig~ĭg  sáŋ~ăŋ,

    Oh, people of good family,

སྤང་~ལ་ མེ་~ཏོག་ བཞད་~བྱུང་ ལོ~འོ

baŋ~la  me~dog  xád~jyuŋ lo~ŏ:

The flowers on the meadows have blossomed:

    དགའ་~སྐྱིད་ འཛོམས་~ འམ་པའི་ རྟེན་~འེན འེན~འབྲེལ།

    gág~yid  zòm ~ăm bai  den~ěn   ěn~drèl,

    It is an auspicious portent of joy and happiness,

        རིགས་~བཟང་ ཡག་~འག་ལ་ རིགས་~འིག  བཟང་~འང།

        rig~sáŋ  ya~ă-la   rig~ĭg  sáŋ~ăŋ.

        People of good family.

    རིགས་~བཟང་ ཡག་~འག འག~ལ། རིགས་~འིག  བཟང་~འང།

    rig~sáŋ  ya~ăg ăg-la,    rig~ĭg  sáŋ~ăŋ,

    Oh, people of good family,

ལྷ་~བྱ་ ཁུ་~བྱུག་ གྲགས་~བྱུང་ ལོ~འོ

lha~jyă  ku~jyŭg  drăg~jyŭŋ lo~ŏ:

The cuckoo, the divine bird, has sung:

    བཀྲ་ ~ལ་ ཤིས་~འི་པའི་ རྟེན་~འེན འེན~འབྲེལ།

    dra~la  xis~ĭ bai  den~ěn   ěn~drèl,

    It is an auspicious portent of fortune,

        རིགས་~བཟང་ ཡག་~འག་ལ་ རིགས་~འིག  བཟང་~འང།

        rig~sáŋ  ya~ă-la   rig~ĭg  sáŋ~ăŋ.

        People of good family.

* In Tibet the cuckoo symbolizes the awakening of spring and of spirituality.