Redya Red Chungma

རེད་ཡ་རེད་ཆུང་མ།

Yes, Yes – Young Women!

Group

Autoplay

རེད་ཡ་རེད་ཆུང་མ།
red-ya red quŋ-ma
Yes, Yes – Young Women!

        འདུས་པ།

        dùs-ba

    རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ~ལ།

    red~ya   red~quŋni   ma~ǎ~la!

    Yes, yes – young women!

ང་~ཚོ་   ལོ་~ཆུང་   ཚང་~འང   འང~མ།

ŋa~co   lo~quŋ   caŋ~ǎŋ   ǎŋ~ma,

All of us young people,

    རྨ་~བྱ་   གཅིག་~གི་   སྒྲོ་~འོ   འོ~རེད།

    má~jyǎ   jig~gĭ   dró~ǒ   ǒ~red.

    We are like the feathers of a peacock.

        རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ    འ~ལ།

        red~ya   red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

        Yes, yes – young women!

            རྨ་~བྱ་   གཅིག་~གི་   སྒྲོ་~འོ   འོ~རེད།

            má~jyǎ   jig~gĭ   dró~ǒ   ǒ~red.

            We are like the feathers of a peacock.

                རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ    འ~ལ།

                red~ya   red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

                Yes, yes – young women!

    རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ~ལ།

    red~ya  red~quŋni   ma~ǎ~la!

    Yes, yes – young women!

གསེར་~གྱི་   བུམ་~པའི་   ཁ་~འ   འ~ལ།

sèr~gyĭ   bǔm~bai   ka~ǎ   ǎ~la

Let’s pray for a reunion

    འཛོམས་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས་~འེ   འེ~འེ

    zòm~bai   mòn~lam   dèb~ě   ě~ě.

    At the spout of the golden vase.

        རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

        red~ya  red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

        Yes, yes – young women!

            འཛོམས~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས་~འེ   འེ~འེ

            zòm~bai   mòn~lam   dèb~ě   ě~ě!

            Let’s pray for a reunion!

                རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

                red~ya   red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

                Yes, yes – young women!

    རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ~ལ།

    red~ya  red~quŋni   ma~ǎ~la!

    Yes, yes – young women!

ཆུ་~ནི་   ཆུ་~ཕུག་   གཅིག་~འིག   འིག~པ།

qu~ni   qu~pug   jig~ĭg   ĭg~ba,

Although the waters originate from the same source,

    སོ་~སོར་   འགྲོ་~དགོས་   བྱུང་~འུང   འུང~ན།

    so~sor   drò~gós   jyǔŋ~ǔŋ   ǔŋ~na.

    They might have to flow in different directions.

        རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

        red~ya   red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

        Yes, yes – young women!

            སོ་~སོར་   འགྲོ་~དགོས་   བྱུང་~འུང   འུང~ན།

            so~sor   drò~gós   jyǔŋ~ǔŋ   ǔŋ~na.

            They might have to flow in different directions.

                རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

                red~ya   red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

                Yes, yes – young women!

ལགས་སེ་~  མ་ལ་~  གཅིག་~གཅིག

lag-se~   ma-la~  jig~jig!

Yes, it’s splendid, one!

    ལགས་སེ་~  མ་ལ་~  གཉིས་~གཉིས།

    lag-se~  ma-la~  ñís~ñís!

    Yes, it’s splendid, two!

        ལགས་སེ་~མ་ལ་  གསུམ་~འུམ   གསུམ།

        lag-se~  ma-la~  sùm~ǔm   sùm!

        Yes, it’s splendid, three!

    རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ~ལ།

    red~ya   red~quŋni   ma~ǎ~la!

    Yes, yes – young women!

མཐའ་~མ་   རྒྱ་~མཚོའི་   ཁ་~འ   འ~ལ།

tà~ma   gyá~còi   ka~ǎ   ǎ~la

Let’s pray for a reunion

    འཛོམས་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས་~འེ   འེ~ཤོག

    zòm~bai   mòn~lam   dèb~ě   ě~xog.

    At the other end of the vast ocean.

        རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

        red~ya   red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

        Yes, yes – young women!

            འཛོམས~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས་~འེ   འེ~ཤོག

            zòm~bai   mòn~lam   dèb~ě   ě~xog.

            Let’s pray for a reunion.

                རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

                red~ya   red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

                Yes, yes – young women!

            འཛོམས~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས་~འེ   འེ~ཤོག

            zòm~bai   mòn~lam   dèb~ě   ě~xog.

            Let’s pray for a reunion.

                རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

                red~ya   red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

                Yes, yes – young women!

    རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ~ལ།

    red~ya   red~quŋni   ma~ǎ~la!

    Yes, yes – young women!

མཐའ་~མ་   རྒྱ་~མཚོའི་   ཁ་~འ   འ~ལ།

tà~ma   gyá~còi   ka~ǎ   ǎ~la

Let’s pray for a reunion

    འཛོམས་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས་~འེ   འེ~འེ

    zòm~bai   mòn~lam   dèb~ě   ě~ě.

    At the other end of the vast ocean.

        རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

        red~ya   red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

        Yes, yes – young women!

            འཛོམས~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས་~འེ   འེ~འེ

            zòm~bai   mòn~lam   dèb~ě   ě~ě.

            Let’s pray for a reunion.

                རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

                red~ya   red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

                Yes, yes – young women!

            འཛོམས~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས་~འེ   འེ~འེ

            zòm~bai   mòn~lam   dèb~ě   ě~ě.

            Let’s pray for a reunion.

                རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

                red~ya   red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

                Yes, yes – young women!

    རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ~ལ།

    red~ya  red~quŋni   ma~ǎ~la!

    Yes, yes – young women!

མཐའ་~མ་   རྒྱ་~མཚོའི་   ཁ་~འ   འ~ལ།

tà~ma   gyá~còi   ka~ǎ   ǎ~la

Let’s pray for a reunion

    འཛོམས་~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས་~འེ   འེ~ཤོག

    zòm~bai   mòn~lam   dèb~ě   ě~xog.

    At the other end of the vast ocean.

        རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

        red~ya  red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

        Yes, yes – young women!

            འཛོམས~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས་~འེ   འེ~ཤོག

            zòm~bai   mòn~lam   dèb~ě   ě~xog.

            Let’s pray for a reunion.

                རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

                red~ya  red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~a!

                Yes, yes – young women!

            འཛོམས~པའི་   སྨོན་~ལམ་   འདེབས་~འེ   འེ~ཤོག

            zòm~bai   mòn~lam   dèb~ě   ě~xog.

            Let’s pray for a reunion.

                རེད་~ཡ་   རེད~ཆུང་ནི་   མ་~འ   འ~ལ།

                red~ya  red~quŋni   ma~ǎ   ǎ~la!

                Yes, yes – young women!

ལགས་སེ་~  མ་ལ་~  གཅིག་~གཅིག

lag-se~   ma-la~  jig~jig!

Yes, it’s splendid, one!

    ལགས་སེ་~  མ་ལ་~  གཉིས་~གཉིས།

    lag-se~  ma-la~  ñís~ñís!

    Yes, it’s splendid, two!

        ལགས་སེ་~མ་ལ་  གསུམ་~འུམ   གསུམ།

        lag-se~  ma-la~  sùm~ǔm   sùm!

        Yes, it’s splendid, three!