Tadrak Lobdra

རྟ་བྲག་སློབ་གྲྭ།

Tenzin Kunsel

བསྟན་འཛིན་ཀུན་གསལ།

Autoplay

རྟ་བྲག་སློབ་གྲྭ།
da-drǎg lòb-drǎ

    གཞས་ཚིག་གདངས་ རྟའུ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

    གཞས་མ་       བསྟན་འཛིན་ཀུན་གསལ།

    dan-zìn gun-sàl

    བཀོད་སྒྲིག་པ་        རྡོར་ལོ།

ད་~ཕྲུག་   ད་~ཕྲུག་   མ་~ གསུང་~༑  སྤུན་~  ཟླ་~  ལགས~འག

dǎ~trug   dǎ~trug   ma~ sùŋ~༑  bun~  da~  lag~ǎg.

    ང་~ཚོ་   ཚང་~མ་  ནམ་~ཞིག་  ད་~ ཕྲུག་~ རེད~འེད

    ŋa~co   caŋ~ma  nam~xĭg  dǎ~ trug~ red~ěd.

སྙིང་~རྗེ་   སྙིང་~རྗེ་   མ་~གསུང་~༑  སྤུན་~  ཟླ་~  ལགས~འག

ñìŋ~jé   ñìŋ~jé   ma~ sùŋ~༑  bun~  da~  lag~ǎg.

    སྙིང་~འིང  རྗེ་~ན་   ཕར་~རྗེ་   ཚུར་~རྗེ་   རེད~འེད ~~

    ñìŋ~ĭn  je~na   par~je   cur~je   red~ěd ~~.

རིག་~འིག  གནས་~འས   བཅུ་~དེ་   ང་~ཡི་ ༑

rig~ĭg  nás~ǎs   ju~dě   ŋa~yi ༑

        གཅེས་~པའི་   ཨ་~ཕ་   ཡིན~འིན འིན~འིན 

        jes~bai   a~pa   yin~ĭn ĭn~ĭn.

    བྱམས་~འམ  དང་~འང་  སྙིང་~རྗེ་  ང་~ཡི་

    jyǎm~ǎm  dǎŋ~ǎŋ   ñìŋ~jé  ŋa~yi

            བརྩེ་~བའི་  ཨ་~མ་  ཡིན~འིན འིན~འིན །

            ze~vai  a~ma  yin~ĭn ĭn~ĭn.

        སྤོབས་~འོ  པ་~འ  མཐའ་~ཡས་   ང་~ཡི་

        bob~ǒ  ba~ǎ  tà~yas   ŋa~yi

                འདྲིས་~པའི་   གྲོགས་~པོ་  ཡིན~འིན འིན~འིན །

                drìs~bai   drǒg~bo  yin~ĭn ĭn~ĭn.

རིག་~འིག  གནས་~འས   བཅུ་~དེ་   ང་~ཡི་ ༑

rig~ĭg  nás~ǎs   ju~dě   ŋa~yi ༑

        གཅེས་~པའི་   ཨ་~ཕ་   ཡིན~འིན འིན~འིན །

        jes~bai   a~pa   yin~ĭn ĭn~ĭn.

    བྱམས་~འམ  དང་~འང་  སྙིང་~རྗེ་  ང་~ཡི་

    jyǎm~ǎm  dǎŋ~ǎŋ  ñìŋ~jé  ŋa~yi

            བརྩེ་~བའི་  ཨ་~མ་  ཡིན~འིན འིན~འིན །

            ze~vai  a~ma  yin~ĭn ĭn~ĭn.

        སྤོབས་~འོ  པ་~འ  མཐའ་~ཡས་   ང་~ཡི་

        bob~ǒ  ba~ǎ  tà~yas   ŋa~yi

                འདྲིས་~པའི་   གྲོགས་~པོ་  ཡིན~འིན འིན~འིན །

                drìs~bai   drǒg~bo  yin~ĭn ĭn~ĭn.

མགོན་~མེད་   སྐྱབས་~མེད་   མ་~ གསུང་~༑  སྤུན་~  ཟླ་~  ལགས~འག

gòn~med   gyab~med  ma~ sùŋ~༑  bun~  da~  lag~ǎg.

    བླ་~མ་   བཟང་~པོ་  ང་~ཡི་  མགོན་~ སྐྱབས་~ ཡིན~འིན

    lá~ma   sáŋ~bo  ŋa~yi  gòn~ gyab~ yin~ĭn.

སྤུན་~མེད་   གྲོགས་~མེད་   མ་~གསུང་~༑  སྤུན་~  ཟླ་~  ལགས~འག

bun~med   drǒg~med   ma~ sùŋ~༑  bun~  da~  lag~ǎg.

    རྟ་~བྲག  སློབ་~གྲྭ་   ང་~ཡི་   ནང་~ཁྱིམ་   ཡིན~འིན ~~

    da~drǎg  lòb~drǎ   ŋa~yi   naŋ~kyim   yin~ĭn~~.

ཕ་~འ  ཚབ་~འ   མ་~ཚབ་   ང་~ཡི་ ༑

pa~ǎ  cab~ǎ   ma~cab   ŋa~yi ༑

        ལས་~ཀྱི་   ཕ་~མ་   ཡིན~འིན འིན~འིན །

        las~gyi   pa~ma   yin~ĭn ĭn~ĭn.

    སློབ་~འོ  གྲོགས་~འོག་  ཕོ་~གཞོན་  མོ་~གཞོན་

    lòb~ǒ  drǒg~ǒg  po~xón  mo~xón

        ང་~ཡི་  སྤུན་~མཆེད་  ཡིན~འིན འིན~འིན །

        ŋa~yi  bun~qèd  yin~ĭn ĭn~ĭn.

    ལྷག་~འག  བསམ་~འམ  ལྡན་~པའི་   དགེ་~རྒན་

    lhag~ǎg  sàm~ǎm  dán~bai  gé~gán

        ང་~ཡི་   གྲོགས་~པོ་  ཡིན~འིན འིན~འིན

        ŋa~yi   drǒg~bo  yin~ĭn ĭn~ĭn.

ཕ་~འ  ཚབ་~འ   མ་~ཚབ་   ང་~ཡི་ ༑

pa~ǎ  cab~ǎ   ma~cab   ŋa~yi ༑

        ལས་~ཀྱི་   ཕ་~མ་   ཡིན~འིན འིན~འིན །

        las~gyi   pa~ma   yin~ĭn ĭn~ĭn.

    སློབ་~འོ  གྲོགས་~འོག་  ཕོ་~གཞོན་  མོ་~གཞོན་

    lòb~ǒ     drǒg~ǒg     po~xón  mo~xón

        ང་~ཡི་  སྤུན་~མཆེད་  ཡིན~འིན འིན~འིན །

        ŋa~yi  bun~qèd  yin~ĭn ĭn~ĭn.

    ལྷག་~འག  བསམ་~འམ  ལྡན་~པའི་   དགེ་~རྒན་

    lhag~ǎg  sàm~ǎm  dán~bai   gé~gán

        ང་~ཡི་   གྲོགས་~པོ་  ཡིན~འིན འིན~འིན

        ŋa~yi   drǒg~bo  yin~ĭn ĭn~ĭn.

            ང་~ཡི་   གྲོགས་~པོ་  ཡིན~འིན འིན~འིན

            ŋa~yi   drǒg~bo  yin~ĭn ĭn~ĭn.

                ང~ཡི་   གྲོགས་~པོ་  ཡིན~འིན འིན~འིན

                ŋa~yi   drǒg~bo  yin~ĭn ĭn~ĭn.