Tadrak Lobdra

རྟ་བྲག་སློབ་གྲྭ།

Tenzin Kunsel

བསྟན་འཛིན་ཀུན་གསལ།

Autoplay

རྟ་བྲག་སློབ་གྲྭ།
da-drǎg lòb-drǎ

    གཞས་ཚིག་གདངས་ རྟའུ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

    གཞས་མ་       བསྟན་འཛིན་ཀུན་གསལ།

    dan-zìn gun-sàl

    བཀོད་སྒྲིག་པ་        རྡོར་ལོ།

ད་~ཕྲུག་ ད་~ཕྲུག་ མ་~ གསུང་~༑ སྤུན་~ ཟླ་~ ལགས~འག

dǎ~trug   dǎ~trug   ma~ sùŋ~༑  bun~  da~  lag~ǎg.

    ང་~ཚོ་ ཚང་~མ་  ནམ་~ཞིག་ ད་~ ཕྲུག་~ རེད~འེད

    ŋa~co   caŋ~ma  nam~xĭg  dǎ~ trug~ red~ěd.

སྙིང་~རྗེ་ སྙིང་~རྗེ་ མ་~གསུང་~༑  སྤུན་~  ཟླ་~  ལགས~འག

ñìŋ~jé ñìŋ~jé ma~ sùŋ~༑  bun~  da~  lag~ǎg.

    སྙིང་~འིང རྗེ་~ན་ ཕར་~རྗེ་ ཚུར་~རྗེ་ རེད~འེད    ~~

    ñìŋ~ĭn  je~na   par~je   cur~je   red~ěd ~~.

རིག་~འིག  གནས་~འས  བཅུ་~དེ་ ང་~ཡི་ ༑

rig~ĭg     nás~ǎs      ju~dě ŋa~yi ༑

        གཅེས་~པའི་ ཨ་~ཕ་ ཡིན~འིན འིན~འིན 

        jes~bai   a~pa   yin~ĭn    ĭn~ĭn .

    བྱམས་~འམ  དང་~འང་  སྙིང་~རྗེ་ ང་~ཡི་

    jyǎm~ǎm     dǎŋ~ǎŋ     ñìŋ~jé ŋa~yi

            བརྩེ་~བའི་ ཨ་~མ་ ཡིན~འིན    འིན~འིན །

            ze~vai  a~ma  yin~ĭn    ĭn~ĭn .

        སྤོབས་~འོ  པ་~འ  མཐའ་~ཡས་ ང་~ཡི་

        bob~ǒ     ba~ǎ    tà~yas ŋa~yi

                འདྲིས་~པའི་ གྲོགས་~པོ་ ཡིན~འིན    འིན~འིན །

                drìs~bai drǒg~bo yin~ĭn    ĭn~ĭn .

རིག་~འིག  གནས་~འས   བཅུ་~དེ་   ང་~ཡི་ ༑

rig~ĭg     nás~ǎs      ju~dě ŋa~yi ༑

        གཅེས་~པའི་   ཨ་~ཕ་   ཡིན~འིན འིན~འིན །

        jes~bai   a~pa   yin~ĭn    ĭn~ĭn .

    བྱམས་~འམ  དང་~འང་  སྙིང་~རྗེ་  ང་~ཡི་

    jyǎm~ǎm     dǎŋ~ǎŋ     ñìŋ~jé ŋa~yi

            བརྩེ་~བའི་  ཨ་~མ་  ཡིན~འིན    འིན~འིན །

            ze~vai  a~ma  yin~ĭn    ĭn~ĭn .

        སྤོབས་~འོ  པ་~འ  མཐའ་~ཡས་   ང་~ཡི་

        bob~ǒ     ba~ǎ    tà~yas   ŋa~yi

                འདྲིས་~པའི་ གྲོགས་~པོ་ ཡིན~འིན    འིན~འིན །

                drìs~bai   drǒg~bo  yin~ĭn    ĭn~ĭn .

མགོན་~མེད་   སྐྱབས་~མེད་   མ་~ གསུང་~༑  སྤུན་~  ཟླ་~  ལགས~འག

gòn~med gyab~med ma~ sùŋ~༑  bun~  da~  lag~ǎg.

    བླ་~མ་   བཟང་~པོ་  ང་~ཡི་  མགོན་~ སྐྱབས་~ ཡིན~འིན

    lá~ma sáŋ~bo ŋa~yi gòn~ gyab~ yin~ĭn.

སྤུན་~མེད་   གྲོགས་~མེད་   མ་~གསུང་~༑  སྤུན་~  ཟླ་~  ལགས~འག

bun~med drǒg~med ma~ sùŋ~༑  bun~  da~  lag~ǎg.

    རྟ་~བྲག  སློབ་~གྲྭ་   ང་~ཡི་   ནང་~ཁྱིམ་   ཡིན~འིན ~~

    da~drǎg lòb~drǎ ŋa~yi naŋ~kyim yin~ĭn~~.

ཕ་~འ     ཚབ་~འ      མ་~ཚབ་   ང་~ཡི་ ༑

pa~ǎ     cab~ǎ     ma~cab ŋa~yi ༑

        ལས་~ཀྱི་   ཕ་~མ་   ཡིན~འིན འིན~འིན །

        las~gyi pa~ma yin~ĭn    ĭn~ĭn .

    སློབ་~འོ     གྲོགས་~འོག་  ཕོ་~གཞོན་  མོ་~གཞོན་

    lòb~ǒ     drǒg~ǒg     po~xón mo~xón

        ང་~ཡི་  སྤུན་~མཆེད་  ཡིན~འིན    འིན~འིན །

        ŋa~yi bun~qèd yin~ĭn    ĭn~ĭn .

    ལྷག་~འག     བསམ་~འམ    ལྡན་~པའི་   དགེ་~རྒན་

    lhag~ǎg     sàm~ǎm    dán~bai gé~gán

        ང་~ཡི་   གྲོགས་~པོ་  ཡིན~འིན    འིན~འིན

        ŋa~yi drǒg~bo yin~ĭn    ĭn~ĭn .

ཕ་~འ     ཚབ་~འ      མ་~ཚབ་   ང་~ཡི་ ༑

pa~ǎ     cab~ǎ      ma~cab   ŋa~yi ༑

        ལས་~ཀྱི་   ཕ་~མ་   ཡིན~འིན འིན~འིན །

        las~gyi   pa~ma   yin~ĭn    ĭn~ĭn .

    སློབ་~འོ     གྲོགས་~འོག་  ཕོ་~གཞོན་  མོ་~གཞོན་

    lòb~ǒ     drǒg~ǒg     po~xón  mo~xón

        ང་~ཡི་  སྤུན་~མཆེད་  ཡིན~འིན    འིན~འིན །

        ŋa~yi  bun~qèd  yin~ĭn    ĭn~ĭn .

    ལྷག་~འག     བསམ་~འམ    ལྡན་~པའི་   དགེ་~རྒན་

lhag~ǎg     sàm~ǎm    dán~bai   gé~gán

        ང་~ཡི་   གྲོགས་~པོ་  ཡིན~འིན    འིན~འིན

        ŋa~yi   drǒg~bo  yin~ĭn    ĭn~ĭn .

            ང་~ཡི་   གྲོགས་~པོ་  ཡིན~འིན    འིན~འིན

            ŋa~yi   drǒg~bo  yin~ĭn    ĭn~ĭn .

                ང~ཡི་   གྲོགས་~པོ་  ཡིན~འིན    འིན~འིན

                ŋa~yi   drǒg~bo  yin~ĭn    ĭn~ĭn .