Tashipai Nyima

བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉི་མ།

Auspicious Day

Lhakyi

ལྷ་སྐྱིད།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉི་མ།
dra xis-bai ñi-ma

    གཞས་ཚིག་    བསྟན་པས་སྐྱབས།

    གཞས་མ་    ལྷ་སྐྱིད།

    lha-gyid

བཀྲ་~ འ~ ཤིས་~པའི་   ཉི་~མ་  འ~ འ~  ཀླད་~ ~ནས་~ ~ ཤར~~

dra~ ǎ~ xis~bai   ñi~ma  ǎ~ ǎ~  lád~ ~nas~ ~ xar~~,

    དོན~ འོན~ འགྲུབ་~པའི་  ཟླ་~བ་ འ~ འ~  ཐད་~ འད~ ནས་~ འས~ ཚེས~~~~

    dǒn~ on~ drùb~bai  dá~va ǎ~ ǎ~

                                    tad~ ǎd~ nas~ ǎs~ ces~~~~.

        དུས་~དེ་~ འེ~  རིང་~  བཀྲ་~ ཤིས་~ ཉི་~མ་ འ~ འ~ ལ~~

        dǔs~dě~ ě~  riŋ~  dra~ xis~  ñi~ma ǎ~ ǎ~ la~~,

            ངས་~བཀྲ་~ འ་ཤིས་~  གླུ་~ ཡི་~  མཆོད་~པ་   ཁྱེད་~ལ་  འབུལ~~~~

            ŋas~dra~ ǎ-xis~  lú~ yi~  qòd~ba

                                    kyed~la  bùl~~~~.

གོང་~ འོང་~ བླ་~མའི་   སྐུ་~ཚེ་  འེ~ འེ~  རི་~ ~བཞིན་~ ~ བརྟན~~

gǒŋ~ ǒŋ~ lá~mai   gu~ce  ě~ ě~  ri~ ~xín~ ~ dan~~;

    དྲིན~ འིན~ ཕ་~མའི་  ཚེ་~ཐག་ འག~ འག~  ཆུ་~ འུ~ ལས་~ འས~ རིང~~~~

    drĭn~ ĭn~ pa~mai  ce~tag ǎg~ ǎg~

                                    qu~ ǔ~ las~ ǎs~ riŋ~~~~;

        སྟག་~ཤར་~ འ~  ལུའི་~  རླུང་~ རྟ་~ སྤྲིན་~ལྟར་ འ~ འ~ མཐོ~~

        dag~xar~ ǎ~  lui~  lúŋ~ da~

                                    drin~dar ǎ~ ǎ~ to~~,

            ཁྱེད་~ཁ་~ འ་ལས་~  རླུང་~ རྟ་~ ༑

            kyed~ka~ ǎ-las~  lúŋ~ da~ ༑

                                    དར་~བའི་   བཀྲ་~ཤིས་  ཤོག~~~~

                                    dǎr~vai   dra~xis  xog~~~~

སྨན་~ འན་~ བུ་~མོའི་   བསོད་~ནམས་  འམ~ འམ~  མཚོ་~ ~ལྟར་~ ~ འཁྱིལ~~

màn~ ǎn~ bǔ~moi  sòd~nam ǎm~ ǎm~

                                    cò~ ~dar~ ~ qyil~~;

    ཆུང་~ འུང་~ བྱིས་~པའི་  བློ་~རིག་ འིག~ འིག~  སྐར་~ འ~ ལྟར་~ འ~ བཀྲ~~~~

    quŋ~ ǔŋ~ jyĭs~bai  ló~rig ĭg~ ĭg~

                                    gar~ ǎ~ dar~ ǎ~ dra~~~~;

        ཁྱེད་~འདིར་~ འི~  ཚོགས་~  ཁྲོམ་~ པའི་~ ༑

        kyed~dìr~ ĭ~  cog~  trom~ bai~ ༑

                                    བསམ་~དོན་ འོན~ འོན~ འགྲུབ~~

                                    sàm~dǒn ǒn~ ǒn~ drùb~~.

            ཕྱོགས་~ཀུན་~ འུན་ལས་~  དགེ་~ བའི་~ ༑

            qyog~gun~ ǔn-las~  gé~ vai~ ༑

                                བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ལེགས་  ཤོག~~~~

                                dra~xis   dé~leg  xog~~~~

                ཕྱོགས་~ཀུན་~ འུན་ལས་~  དགེ་~ བའི་~ ༑

                qyog~gun~ un-las~  gé~ vai~ ༑

                                    བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ལེགས་  ཤོག~~~~

                                    dra~xis   dé~leg  xog~~~~

                    ཕྱོགས་~ཀུན་~ འུན་ལས་~  དགེ་~ བའི་~༑

                    qyog~gun~ un-las~  gé~ vai~ ༑

                                        བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ལེགས་  ཤོག~~~~

                                        dra~xis   dé~leg  xog~~~~