Tashi Thogang Nyiwod

བཀྲ་ཤིས་མཐོ་སྒང་ཉི་འོད།

Auspicious Highland Sunshine

Jamyang Dolma

འཇམ་དབྱངས་སྒྲོལ་མ།

Autoplay

བཀྲ་ཤིས་མཐོ་སྒང་ཉི་འོད།
tò-gáŋ ñi-hǒd

        འཇམ་དབྱངས་སྒྲོལ་མ།

        jàm-yáŋ dról-ma

    བཀྲ་~ཤིས་  བདེ་~ ལེགས་~  ཕུན་~ སུམ་~ ཚོགས་~པར་ཤོག

    dra~xis  dé~ leg~  pun~ sum~ cog~bar-xog

      བཀྲ་~ཤིས་  བདེ་~ ལེགས་~  ཕུན་~ སུམ་~ ཚོགས་~པར་ཤོག

      dra~xis  dé~ leg~  pun~ sum~ cog~bar-xog

        ཡ་~ལ་ནི་  བསྭོ་~ འོ་~   བཀྲ་~ ཤིས་~ བདེ་~ ལེགས་~ འེ་~ ཤོག~

        ya~la-ni  sò~ ǒ~   dra~ xis~ dé~ leg~ ě~ xog~

          ཡ་~ལ་ནི་  བསྭོ་~ འོ་~   བཀྲ་~ ཤིས་~ བདེ་~ ལེགས་~ འེ་~ ཤོག~

          ya~la-ni  sò~ ǒ~   dra~ xis~ dé~ leg~ ě~ xog~

            བསྭོ་~འོ་~   བཀྲ་~ ཤིས་~ བདེ་~ ལེགས་~ འེ་~ ~ ~

            sò~ ǒ~   dra~ xis~ dé~ leg~ ě~ ~ ~

མཐོ་~སྒང་   ཉི་~འོད་   འཕྲོས་~པས་ འས~ 

tò~gáŋ   ñi~ǒd   tròs~bas ǎs~

                    དྲོད་~སྐྱིད་   འཛོམས་~ འམ་~ སོང་~~

                    drǒd~gyid   zòm~ ǒm~ son~.

  འཇའ་~འ་ཚོན་   སྣ་~ལྔའི་   མེ་~འེ་ཏོག་~ 

  ja~ǎ-con  na~nai  me~ě-dog~

                      བཀྲ་~ཤིས་   ལོ་~འདབ་  རྒྱས~ ~

                      dra~xis   lo~dàb  gyás~ ~.

    བཀྲ་~ཤིས་   ཁ་~བཏགས་   རིང་~མོས་ འོས~ 

    dra~xis   ka~dag   riŋ~mos ǒs~

                        བདེ་~སྐྱིད་   སྨོན་~འདུན་   ཞུ~།

                        dé~gyid   mòn~dùn   xǔ~ .

      ཨ་~རོགས་   གངས་~རིའི་   སྤུན་~ཟླ~ འ~

        a~rog   gǎŋ~rii   bun~dá~ ǎ~!

                          སྟོང་~ལོ་   གསར་~པ་   ཚེས་~བྱུང་~ ~

                          doŋ~lo   sàr~ba   ces~jyǔŋ~ ~.

བསྭོ་~འོ~   བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ལེགས་~འེ~

sò~ǒ~ dra~xis   dé~leg~ě~

  སྐྱིད་~འཛོམས་ཀྱི་   བོད་~ལུགས་  ལོ་~གསར~།

  gyid~zòm-gyi   bǒd~lug  lo~sar~.

བསྭོ་~འོ~   བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ལེགས་~ འེ~

sò~ǒ~  dra~xis   dé~leg~ě~

  སྐོར་~འོ་བྲོ་   ལེགས་~མོ་   རྒྱབ་~དང་~།

  gor~ǒ-drǒ   leg~mo   gyáb~dǎŋ~.

    སྙན་~པའི་   གླུ་~དབྱངས་   ལོངས་~ཤོག~འོ~

    ñàn~bai   lú~yáŋ   lon~xog~ ǒ ~

      བདེ་~སྐྱིད་   འཚོ་~བ་   ལེན་~ཤོག~

      dé~gyid   cò~va   len~xog~

        སྐྱིད་~པའི་   འཇམ་~ཆང་  བོད་~པའི་ འི~

        gyid~bai   jàm~qaŋ  bǒd~bai ĭ~

          གདོང་~ འང~ ལ་~ འ~ ཤར~ ~ ~

          dóŋ~ ǒŋ~ la~ ǎ~ xar~ ~ ~.

    བཀྲ་~ཤིས་  བདེ་~ ལེགས་~  ཕུན་~ སུམ་~ ཚོགས་~པར་ཤོག

    dra~xis  dé~ leg~  pun~ sum~ cog~bar-xog

      བཀྲ་~ཤིས་  བདེ་~ ལེགས་~  ཕུན་~ སུམ་~ ཚོགས་~པར་ཤོག

      dra~xis  dé~ leg~  pun~ sum~ cog~bar-xog

        ཡ་~ལ་ནི་  བསྭོ་~ འོ་~   བཀྲ་~ ཤིས་~ བདེ་~ ལེགས་~ འེ་~ ཤོག~

        ya~la-ni  sò~ ǒ~   dra~ xis~ dé~ leg~ ě~ xog~

          ཡ་~ལ་ནི་  བསྭོ་~ འོ་~   བཀྲ་~ ཤིས་~ བདེ་~ ལེགས་~ འེ་~ ཤོག~

          ya~la-ni  sò~ ǒ~   dra~ xis~ dé~ leg~ ě~ xog~

            བསྭོ་~འོ་~   བཀྲ་~ ཤིས་~ བདེ་~ ལེགས་~ འེ་~ ~ ~

            sò~ ǒ~   dra~ xis~ dé~ leg~ ě~ ~ ~

སྐུ་~ཐང་   རླུང་~རྟ་   དར་~བས་ འས~ 

gu~taŋ   lúŋ~da   dǎr~vas ǎs~  

                    བསོད་~འོད~ ནམས་~འམ~ རྒྱས~ ~

                    sòd~ǒd~ nam~ǎm~ gyás~ ~,

  གྲོ་~འོ་དང་   ཕྱེ་~མར་   མཆོད་~འོད~ ནས་ 

  drǒ~ǒ-dǎŋ   qye~mar   qòd~ǒd~ nas   

                      དགུང་~སྔོན་   ཕྱྭ་~གཡང་   བསྐུལ~།

                      gúŋ~ŋòn   qya~yáŋ   gul~.

    དངུལ་~དཀར་   བུམ་~པའི་   ནང་~ལ་ འ~

    ŋúl~gar   bǔm~bai   naŋ~la ǎ~

                        ལྷག་~བསམ་   དཀར་~པོ་   འཁྱིལ་~ཡོད~།

                        lhag~sàm   gar~bo   kyìl~yod~.

      མ་~ཡུམ་   གངས་~ལྗོངས་   ཁྱེད་~ལ འ~

        ma~yum   gǎŋ~jóŋ   kyed~la ǎ~,

                          སྟོང་~ལོ་   གསར་~པ་   བསུས་~ཡོད~ ~ ~

                          doŋ~lo   sàr~pa   sùs~yod~ ~ ~.

བསྭོ་~འོ་~   བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ལེགས་ འེ་~

sò~ǒ~  dra~xis   dé~leg~ě~

  དགའ་~བའི་   བྲོ་~ར་   ཁྲ་~མོ~།

  gá~vai   drǒ~ra   tra~mo~.

བསྭོ་~འོ་~   བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ལེགས་ འེ་~

sò~ǒ~  dra~xis   dé~leg~ě~

  ཡང་~འང་ཡང་   འཛོམས་~པའི་   རྟེན་~འབྲེལ~།

  yaŋ~ǎŋ-yaŋ   zòm~bai   den~drèl~.

    སྐྱིད་~པའི་   གླུ་~དབྱངས་   ཁྲ་~མོ འོ~

    gyid~bai   lú~yáŋ   tra~mo ǒ~,

      ཡང་~ཡང་   ལེན་~པའི་   སྨོན་~ལམ~།

      yaŋ~yaŋ   len~bai   mòn~lam~.

        ཡང་~ཕར་ལ་   འཛོམས་~པའི་   བཀྲ་~ཤིས་ འི~

        yaŋ~par-la   zòm~bai   dra~xis ĭ~

          སྨོན་~འོན~ འདུན་~འུ~   ཞུ~ ~ ~

          mòn~ǒn~ dùn~ǔ~   xǔ~ ~ ~.

བསྭོ་ འོ་~    བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ལེགས་ འེ་~

sò~ǒ~  dra~xis   dé~leg~ě~

  དགའ་~བའི་   བྲོ་~ར་   ཁྲ་~མོ~།

  gá~vai   drǒ~ra   tra~mo~.

བསྭོ་~འོ་~   བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ལེགས་ འེ་~

sò~ǒ~  dra~xis   dé~leg~ě~

  ཡང་~འང་ཡང་   འཛོམས་~པའི་   རྟེན་~འབྲེལ~།

  yaŋ~ǎŋ-yaŋ   zòm~bai   den~drèl~.

    སྐྱིད་~པའི་   གླུ་~དབྱངས་   ཁྲ་~མོ འོ~

    gyid~bai   lú~yáŋ   tra~mo ǒ~,

      ཡང་~ཡང་   ལེན་~པའི་   སྨོན་~ལམ~།

      yaŋ~yaŋ   len~bai   mòn~lam~.

        ཡང་~ཕར་ལ་   འཛོམས་~པའི་   བཀྲ་~ཤིས་ འི~

        yaŋ~par-la   zòm~bai   dra~xis ĭ~

          སྨོན་~འོན~ འདུན་~འུ~   ཞུ~ ~ ~

          mòn~ǒn~ dùn~ǔ~   xǔ~ ~ ~.

        བཀྲ་~  ཤིས་~   བཀྲ་~ཤིས་   བདེ་~ལེགས~~~།     འོ~།

        dra~  xis~   dra~xis   dé~leg~~~.     ǒ~.