Tsangyang  Gurlu

ཚངས་དབྱངས་མགུར་གླུ།

Divine Melody

Palgon & Jigje Tso

དཔལ་མགོན། འཇིགས་བྱེད་འཚོ།

Autoplay

ཚངས་དབྱངས་མགུར་གླུ།
caŋ-yáŋ gùr-lú
Divine Melody

    གཞས་པ་        དཔལ་མགོན།

    xás-ba        bal-gòn

    གཞས་མ་        འཇིགས་བྱེད་འཚོ།

    xás-ma        jìg-jyěd co

ཡར་~འབྲོག་ལ་  གཡུ་~མཚོའི་  ཁ་~འ་  འནས~།

yar~drògla  yú~còi  ka~ǎ  ǎnas~,

From the shores of the Turquoise Lake,

ངང་~པས་ འོ~འོ  ངང་~ཕྲུག་ འོ~འོ  ཁྲིད་~ལགས  སོང་~འོང་ ལགས

ŋaŋ~bas ǒ~ǒ  ŋaŋ~trug ǒ~ǒ  trid~lag  soŋ~ǒn lag.

A wild goose was guiding her goslings.

    བསོད་~ནམས་   འབྲུག་~ཆུང་  ལྷ་~འ  འམོ~།

    sòd~nam   drùg~quŋ  lha~ǎ  ǎmo~!

    Oh Sonam Druchung Lhamo!

        ངང་~པས་ འོ~འོ  ངང་~ཕྲུག་ འོ~འོ  ཁྲིད་~ལགས  སོང་~འོང་ ལགས

        ŋaŋ~bas ǒ~ǒ  ŋaŋ~trug ǒ~ǒ  trid~lag  soŋ~ǒn lag.

        A wild goose was guiding her goslings.

ངང་~ཕྲུག་ལགས་   ཨ་~མ་  མ་~འ   འའབོད~།

ŋaŋ ~truglag   a~ma  ma~ǎ   ǎbòd~!

Oh goslings do not call your mother!

ང་~རང་ འོ~འོ  ཨ་~མ་  འོ~འོ    དྲན་~འན   སོང་~འོང་ ལགས

ŋa~raŋ ǒ~ǒ  a~ma  ǒ~ǒ  drǎn~ǎn   soŋ~ǒn lag.

It reminds me of my mother.

    བསོད་~ནམས་   འབྲུག་~ཆུང་  ལྷ་~འ  འམོ~།

    sòd~nam   drùg~quŋ  lha~ǎ  ǎmo~!

    Oh Sonam Druchung Lhamo!

        ང་~རང་ འོ~འོ  ཨ་~མ་  འོ~འོ    དྲན་~འན   སོང་~འོང་ ལགས

        ŋa~raŋ ǒ~ǒ  a~ma  ǒ~ǒ   drǎn~ǎn   soŋ~ǒn lag.

        It reminds me of my mother.

གསེར~གྱི་ལ་   མདུན~ཅོག  སྟེང་~འེང   འེངན~།

sèr~gyĭla   dùn~jog  deŋ~ěn   ěnna~,

On top of a golden table,

སྨྲ་་~མཁས་ འོ~འོ  ཨ་~བུ་  འོ~འོ    ནེ་~འེ   ཙོ~འོ་ ལགས

mà~kàs ǒ~ǒ  a~bǔ ǒ~ǒ    ne~ě   zo~ǒ lag.

There is a small talking parrot.

    བསོད་~ནམས་   འབྲུག་~ཆུང་  ལྷ་~འ  འམོ~།

    sòd~nam   drùg~quŋ  lha~ǎ  ǎmo~!

    Oh Sonam Druchung Lhamo!

        སྨྲ་་~མཁས་ འོ~འོ  ཨ་~བུ་  འོ~འོ    ནེ་~འེ   ཙོ~འོ་ ལགས

        mà~kàs ǒ~ǒ  a~bǔ ǒ~ǒ    ne~ě   zo~ǒ lag.

        There is a small talking parrot.

རྒྱ་~སྐད་ལ་   སོག་~སྐད  མ་~འ   འབཤད~།

gyá~gadla   sog~gad  ma~ǎ   ǎxàd~,

It does not speak Indian nor Mongolian,

ང་~རང་ འོ~འོ  ཕ་~ཡུལ་  འོ~འོ    དྲན་~འན   སོང~འོང་ ལགས

ŋa~raŋ ǒ~ǒ  pa~yul ǒ~ǒ   drǎn~ǎn   soŋ~ǒŋ lag.

It reminds me of my fatherland.

    བསོད་~ནམས་   འབྲུག་~ཆུང་  ལྷ་~འ  འམོ~།

    sòd~nam   drùg~quŋ  lha~ǎ  ǎmo~!

    Oh Sonam Druchung Lhamo!

        ང་~རང་ འོ~འོ  ཕ་~ཡུལ་  འོ~འོ    དྲན་~འན   སོང~འོང་ ལགས

        ŋa~raŋ ǒ~ǒ  pa~yul ǒ~ǒ   drǎn~ǎn   soŋ~ǒŋ lag.

        It reminds me of my fatherland.

གཞས་~པ་ལ་   བྲོ་~ར་  བདེ~འེ   འེམོ~།

xás~bala   drǒ~ra  dé ~ě   ěmo~,

Singers are beautiful in their performances,

བདེ་~མོའི་ འོ~འོ  བསྭོ་~སྒྲ་  འོ~འོ    བསྭོ་~འོ   ཡོང~འོང་ ལགས

dé ~moi ǒ~ǒ  sò~drá  ǒ~ǒ    sò~ǒ   yoŋ~ǒŋ  lag.

They utter “Swo”, the sweet sound of ‘Swo’.

    བསོད་~ནམས་   འབྲུག་~ཆུང་  ལྷ་~འ  འམོ~།

    sòd~nam   drùg~quŋ  lha~ǎ  ǎmo~!

    Oh Sonam Druchung Lhamo!

        བདེ་~མོའི་ འོ~འོ  བསྭོ་~སྒྲ་  འོ~འོ    བསྭོ་~འོ   ཡོང~འོང་ ལགས

        dé~moi ǒ~ǒ  sò~drá  ǒ~ǒ    sò~ǒ   yoŋ~ǒŋ  lag.

        They utter ‘Swo”, the sweet sound of ‘Swo’.